Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Yazılı İletişimin Toplumsal Boyutları

Yıl 1995, Cilt 6, Sayı , 167 - 181, 01.01.1995

Öz

Yazılı söylem çözümlemesi alanında son yıllarda yapılan araştırmaların bulguları, söyleme ilişkin iki kuramsal yaklaşımın yaygın olduğunu göstermektedir: Bilişsel ruhbilim sel yaklaşım ve toplumsal kurgulayıcılık yaklaşımı. Şema kuramı olarak adlandırılan birinci yaklaşım a göre, metnin kendisi tek başına bir anlam taşımaz; metin sadece okuyucuların önceden edinmiş oldukları kendi kavramsal bilgilerinden, amaçlanan anlamı nasıl çıkaracakları konusunda onları yönlendirir. Metindeki küçükölçekli yapılar, okuyucunun zihnindeki ilgili kavram ları ve bu kavramların geçmişte ve o anda birbirleriyle olan bağıntılarını çağrıştırır. Metnin retorik yapısı da, okuyucunun zihnindeki bu kavramsal bilgi adacıkları arasından gerekli ve geçerli olanı seçm ede okuyucuya yardımcı olur.

Kaynakça

  • Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ankara, TDK, 1979, s.l 1-13.

Yıl 1995, Cilt 6, Sayı , 167 - 181, 01.01.1995

Öz

Kaynakça

  • Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ankara, TDK, 1979, s.l 1-13.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Lütfiye Oktar Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1995
Yayınlandığı Sayı Yıl 1995, Cilt 6, Sayı

Kaynak Göster

APA Oktar, L. (1995). Yazılı İletişimin Toplumsal Boyutları . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 6 , 167-181 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/4535/313054