Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Labov'un Anlatı Çözümleme Yöntemi ve Bir Uygulama

Yıl 1995, Cilt 6, Sayı , 39 - 55, 01.01.1995

Öz

Sözlü anlatı, bir anlatıcının başından geçmiş olayları ve kişisel deneyimlerini, yaşamış olduğu olayların kendi üstünde yarattığı etkiyi ve neden olduğu değişimi vurgulayacak biçimde aktardığı bir söylem türü olarak tanımlanabilir. Söylem çözümlemesi alanında anlatı çözümlemesine yönelik bir çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarla anlatıcıların aktardıkları olaylara düzen kazandırma yöntemleri, dinleyiciler üstünde çok yönlü etki bırakmak amacıyla dilsel ve kültürel öğelerin bireylere ve kültürlere özgü kullanımı, anlatıcının duygu, düşünce ve tepkilerinin anlatı örüntüsü içine yerleştirilmesi ve dinleyici ile anlatıcı arasındaki etkileşim çok yönlü olarak irdelenmiştir.

Kaynakça

  • Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ankara, TDK, 1979, s.l 1-13.

Yıl 1995, Cilt 6, Sayı , 39 - 55, 01.01.1995

Öz

Kaynakça

  • Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ankara, TDK, 1979, s.l 1-13.

Ayrıntılar

Bölüm Toplumdilbilim Özel Bölümü
Yazarlar

Alev Yemenici Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1995
Yayınlandığı Sayı Yıl 1995, Cilt 6, Sayı

Kaynak Göster

APA Yemenici, A. (1995). Labov'un Anlatı Çözümleme Yöntemi ve Bir Uygulama . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 6 , 39-55 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/4535/313059