Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Language Planning and Education: An Intertwined Matrix

Yıl 1995, Cilt 6, Sayı , 77 - 95, 01.01.1995

Öz

Bu çalışma dil sosyolojisi alanında önemli bir yeri olan dil planlamasının genel bir tanımını yapmayı amaçlamaktadır. Dil planlaması yüzyıllardan bu yana dünyanın her tarafında yürütülmesine rağmen, ancak 1970lerden beri sosyal bilimciler tarafından bilimsel olarak tanınmış ve dikkat çekmeye başlamıştır. Dünyamızın son yıllarda yaşadığı coğrafik ve ulusal değişiklikler, eski kolonilerin veya savaşların egemenliğinden kurtulup özgürlüğünü kazanmaya çalışan yeni ulusların çabaları, hızlı modernleşme ve milliyetçilik akımlarının etkisiyle bu araştırm a ve uygulama alanı daha fazla önem ve ilgi kazanmaktadır.

Dil planlamasının bir bilim dalı olarak gelişimine kısa bir göz attıktan sonra, dil planlaması ve karar üretiminin amaçları, hedefleri ve süreçlerine değinilecektir. Dil planlamasının uygulanmasında basının ve eğitimin rolü ana hatlarıyla işlendikten sonra, dil planlaması ve dil eğitimi arasındaki ilişki tartışılacaktır. Dil planlaması çerçevesi içinde Türk Dil Devrimi'ne ve Türkçe'nin durumuna da yer verilecektir.

Kaynakça

  • Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ankara, TDK, 1979, s.l 1-13.

Yıl 1995, Cilt 6, Sayı , 77 - 95, 01.01.1995

Öz

Kaynakça

  • Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ankara, TDK, 1979, s.l 1-13.

Ayrıntılar

Bölüm Toplumdilbilim Özel Bölümü
Yazarlar

Seran Doğançay Aktuna Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1995
Yayınlandığı Sayı Yıl 1995, Cilt 6, Sayı

Kaynak Göster

APA Doğançay Aktuna, S. (1995). Language Planning and Education: An Intertwined Matrix . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 6 , 77-95 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/4535/313064