Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkçede -DIK Ekinin Yantümcelerdeki İşlevi Üzerine

Yıl 1993, Cilt 4, Sayı , 161 - 171, 01.01.1993

Öz

 Görünüş , zaman ve kip gibi eylem ile ilgili ulamlardan biridir. Anlam açısından birbirleriyle bağlantılı olan bu üç ulam , her zaman ayrı biçimbirimler ile aktarılmamaktadır. Özellikle, zaman ve görünüş anlamsal yakınlıkları nedeniyle birçok dilde aynı gösterge ile ifade edilmektedir. Örneğin, bir Slav dili olan Rusça görünüşü eylem üzerinde zamandan farklı bir ek ile göstermekte, Türkçe ise aynı ek ile hem görünüş hem de zamanı aktarmaktadır. Bu üç ulamın Türkçe'de eylem çekimlerinde biçimlenişi çok karmaşık ve aynı zamanda da çok ilginçtir. Zaman, görünüş ve kip ulamları, yantümcelerin kurulmasında ve tanımlanmasında da önemli bir yer tutar. Bu yazı, bazı yantümce yapılarını (belirteç ve tümleç tümceciklerini) söz konusu üç ulam çerçevesinde ele alarak, zamanı da içeren görünüş ile kip karşıtlığının yantümcelerde nasıl biçimlendiğini göstermek amacındadır.

 

Kaynakça

  • Comrie, B., 1976. Aspect, Cambridge: Cambridge University Press.

Yıl 1993, Cilt 4, Sayı , 161 - 171, 01.01.1993

Öz

Kaynakça

  • Comrie, B., 1976. Aspect, Cambridge: Cambridge University Press.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Eser ERGUVANLI TAYLAN Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1993
Yayınlandığı Sayı Yıl 1993, Cilt 4, Sayı

Kaynak Göster

APA Erguvanlı Taylan, E. (1993). Türkçede -DIK Ekinin Yantümcelerdeki İşlevi Üzerine . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 4 , 161-171 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/4537/289859