Kitap İncelemesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Book Review: Charteris-Black, J. (2018). (2. baskı). Analysing Political Speeches: Rhetoric, Discourse and Metaphor. Palgrave.

Yıl 2021, Cilt 32, Sayı 1, 61 - 68, 30.06.2021
https://doi.org/10.18492/dad.940720

Öz

Kaynakça

 • Black, M. (1993). More about metaphor. A. Ortony (Yay. haz.), Metaphor and thought (2. Baskı) içinde (ss. 19–41). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Charteris-Black, J. (2004). Corpus approaches to critical metaphor analysis. New York: Palgrave Macmillan.
 • Charteris-Black, J. (2005). Politicians and rhetoric: The persuasive power of metaphor. New York: Palgrave Macmillan.
 • Deignan, A. (2005). Metaphor and corpus linguistics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 • Fairclough, I. ve Fairclough, N. (2012). Political discourse analysis: A method for advanced students. London/New York: Routledge.
 • Fauconnier, G. ve Turner, M. (2002). The way we think: Conceptual blending and the mind’s hidden complexities. New York: Basic Books.
 • Goatly, A. (2007). The language of metaphors (2. Baskı). London/New York: Routledge.
 • Lakoff, G. ve Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. London: The University of Chicago Press.
 • Lakoff, G. ve Turner, M. (1989). More than cool reason. A field guide to poetic metaphors. Chicago: Chicago University Press.
 • Musolff, A. (2004). Metaphor and political discourse: Analogical reasoning in debates about Europe. London: Palgrave Macmillan.
 • Pragglejaz Group. (2007). MIP: A method for identifying metaphorically used words in discourse. Metaphor and Symbol, 22(1), 1–39.
 • Steen, G., Dorst, A. G., Herrmann, J. B., Kaal, A. A., Krennmayr, T., Pasma, T. (2010). A method for linguistic metaphor. From MIP to MIPVU. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 • Toulmin, S. E. (2003). The uses of argument. Cambridge: Cambridge University Press.
 • van Dijk, T. A. (1994). Discourse analysis and social analysis. Discourse & Society 5, 163–4.
 • van Dijk, T. A. (2008). Discourse and context. A sociocognitive approach. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Wodak, R. ve Meyer, M. (Yay. haz.). (2001). Methods of critical discourse analysis. London: Sage.

Kitap Tanıtımı: Charteris-Black, J. (2018). (2. baskı). Analysing Political Speeches: Rhetoric, Discourse and Metaphor. Palgrave.

Yıl 2021, Cilt 32, Sayı 1, 61 - 68, 30.06.2021
https://doi.org/10.18492/dad.940720

Öz

Bu yazıda, alanyazına çok sayıda çalışmayı kazandıran dilbilimci Jonathan Charteris-Black’in politik söylemi, sözbilim, söylem ve metafor çerçevelerinde betimleyerek kaleme aldığı Analysing Political Speeches: Rhetoric, Discourse and Metaphor adlı kitabı incelenmektedir. Üç tematik bölüm altında yer alan on ünitede yazar adım adım politik bir konuşmayı diğer konuşma metinlerinden ayırt eden özellikleri, ikna gücü yüksek iletişimin özelliklerini ve metaforun subliminal bir araç olarak kullanımını kamuya mal olmuş isimlerin konuşma metinlerinin çözümlemesini yaparak ortaya çıkarmaktadır. Geleneksel sözbilimin ve eleştirel söylem çözümlemesinin temel prensiplerinden yola çıkıp son bölümde ileri sürdüğü Eleştirel Metafor Çözümlemesi modeli ile kuramsal ve yöntemsel bilgileri uygulamalarla harmanlamaktadır.

Kaynakça

 • Black, M. (1993). More about metaphor. A. Ortony (Yay. haz.), Metaphor and thought (2. Baskı) içinde (ss. 19–41). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Charteris-Black, J. (2004). Corpus approaches to critical metaphor analysis. New York: Palgrave Macmillan.
 • Charteris-Black, J. (2005). Politicians and rhetoric: The persuasive power of metaphor. New York: Palgrave Macmillan.
 • Deignan, A. (2005). Metaphor and corpus linguistics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 • Fairclough, I. ve Fairclough, N. (2012). Political discourse analysis: A method for advanced students. London/New York: Routledge.
 • Fauconnier, G. ve Turner, M. (2002). The way we think: Conceptual blending and the mind’s hidden complexities. New York: Basic Books.
 • Goatly, A. (2007). The language of metaphors (2. Baskı). London/New York: Routledge.
 • Lakoff, G. ve Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. London: The University of Chicago Press.
 • Lakoff, G. ve Turner, M. (1989). More than cool reason. A field guide to poetic metaphors. Chicago: Chicago University Press.
 • Musolff, A. (2004). Metaphor and political discourse: Analogical reasoning in debates about Europe. London: Palgrave Macmillan.
 • Pragglejaz Group. (2007). MIP: A method for identifying metaphorically used words in discourse. Metaphor and Symbol, 22(1), 1–39.
 • Steen, G., Dorst, A. G., Herrmann, J. B., Kaal, A. A., Krennmayr, T., Pasma, T. (2010). A method for linguistic metaphor. From MIP to MIPVU. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 • Toulmin, S. E. (2003). The uses of argument. Cambridge: Cambridge University Press.
 • van Dijk, T. A. (1994). Discourse analysis and social analysis. Discourse & Society 5, 163–4.
 • van Dijk, T. A. (2008). Discourse and context. A sociocognitive approach. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Wodak, R. ve Meyer, M. (Yay. haz.). (2001). Methods of critical discourse analysis. London: Sage.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Kitap Tanıtımları
Yazarlar

Melike BAŞ> (Sorumlu Yazar)
Amasya University
0000-0002-4104-8719
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 32, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Baş, M. (2021). Kitap Tanıtımı: Charteris-Black, J. (2018). (2. baskı). Analysing Political Speeches: Rhetoric, Discourse and Metaphor. Palgrave. . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 32 (1) , 61-68 . DOI: 10.18492/dad.940720