Kitap İncelemesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Csató, Éva Á., Gren-Eklund, G., Johanson, L. and Karakoç, B. (Eds). Turcologica Upsaliensia: An illustrated collection of essays. 2020. Brill. 288 pages. ISBN 9789004435704

Yıl 2022, Cilt 33, Sayı 1, 61 - 69, 30.06.2022
https://doi.org/10.18492/dad.1037600

Öz

The Oriental languages and cultures have long been on the research agenda of Western scholars and many works have been done on both near eastern and far eastern civilizations in order to define the linguistic and cultural landscape in these non-western regions of the world. This work reviews one of the recent contributions on the issue, Turcologica Upsaliensia: an illustrated collection of essays edited by Éva Á. Csató, Gunilla Gren-Eklund, Lars Johanson and Birsel Karakoç.

Kaynakça

 • Csató, Éva Á., Gren-Eklund, G., Johanson, L. and Karakoç, B. (Eds). (2020). Turcologica Upsaliensia: Turcologica Upsaliensia: An illustrated collection of essays. Leiden: Brill.
 • Dilaçar, Agop. (1969). 1612’de yayınlanan ilk Türkçe Gramer [The first Turkish grammar published in 1612]. Türk Dil Kurultayı Bildirileri [The Proceedings of Turkish Language Conference]. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/508205
 • Eskin, Firdevs. (2018). Oryantalizm ve Oksidentalizm Arasında Ahmet Mithat Efendi [Ahmet Mithat Efendi between Orientalism and Occidentalism]. İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi [Journal of Islamic History Research], (3), 1-22. https://dergipark.org.tr/tr/pub/itad/issue/38704/371675
 • Said, Edward. (1978). Orientalism. Pantheon Books.
 • Yavuz, Hilmi. (2006). Oksidantalizm üzerine notlar [Notes on Occidentalism]. Marife, 6(3), 373-375. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/827054
 • Zal, Ünal. (2015). II. Abdülhamit Tarafından İsveç Kralı II. Oscar’a Hediye Edilen Türkçe Elyazması Eserler [Manuscripts gifted by Abdulhamid II to King Oskar II of Sweden]. Turkish Studies, (10)8, 2313-2344. Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8297.

Csató, Éva Á., Gren-Eklund, G., Johanson, L. and Karakoç, B. (Eds). Turcologica Upsaliensia: An illustrated collection of essays. 2020. Brill. 288 pages. ISBN 9789004435704

Yıl 2022, Cilt 33, Sayı 1, 61 - 69, 30.06.2022
https://doi.org/10.18492/dad.1037600

Öz

The Oriental languages and cultures have long been on the research agenda of Western scholars and many works have been done on both near eastern and far eastern civilizations in order to define the linguistic and cultural landscape in these non-western regions of the world. This work reviews one of the recent contributions on the issue, Turcologica Upsaliensia: an illustrated collection of essays edited by Éva Á. Csató, Gunilla Gren-Eklund, Lars Johanson and Birsel Karakoç.

Kaynakça

 • Csató, Éva Á., Gren-Eklund, G., Johanson, L. and Karakoç, B. (Eds). (2020). Turcologica Upsaliensia: Turcologica Upsaliensia: An illustrated collection of essays. Leiden: Brill.
 • Dilaçar, Agop. (1969). 1612’de yayınlanan ilk Türkçe Gramer [The first Turkish grammar published in 1612]. Türk Dil Kurultayı Bildirileri [The Proceedings of Turkish Language Conference]. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/508205
 • Eskin, Firdevs. (2018). Oryantalizm ve Oksidentalizm Arasında Ahmet Mithat Efendi [Ahmet Mithat Efendi between Orientalism and Occidentalism]. İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi [Journal of Islamic History Research], (3), 1-22. https://dergipark.org.tr/tr/pub/itad/issue/38704/371675
 • Said, Edward. (1978). Orientalism. Pantheon Books.
 • Yavuz, Hilmi. (2006). Oksidantalizm üzerine notlar [Notes on Occidentalism]. Marife, 6(3), 373-375. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/827054
 • Zal, Ünal. (2015). II. Abdülhamit Tarafından İsveç Kralı II. Oscar’a Hediye Edilen Türkçe Elyazması Eserler [Manuscripts gifted by Abdulhamid II to King Oskar II of Sweden]. Turkish Studies, (10)8, 2313-2344. Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8297.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil Bilim
Bölüm Kitap Tanıtımları
Yazarlar

Hasan Mesut MERAL> (Sorumlu Yazar)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4215-7378
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 33, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Meral, H. M. (2022). Csató, Éva Á., Gren-Eklund, G., Johanson, L. and Karakoç, B. (Eds). Turcologica Upsaliensia: An illustrated collection of essays. 2020. Brill. 288 pages. ISBN 9789004435704 . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 33 (1) , 61-69 . DOI: 10.18492/dad.1037600