Konular

• Dil Bilim


Dergiler

Alan Editörü
Dergi Yöneticisi
Editör
Hakem
Yazar

Makaleler

A. Kocaman, T. Tekin
Söyleşi - Türkoloji Üzerine, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
Ş. Ruhi
Yazılı Metin Oluşturmada Devrik Tümcenin İşlevi Üzerine Bir Gözlem, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
D. Zeyrek
Gazete Haber Başlıklarını İnceleme Denemesi, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
A. Özsoy
Türkçede Eşgönderge Örüntüsü, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
A. Kocaman
Turkish Linguistics Today, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
A. Kocaman
Toplumdilbilim Terimleri, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
Ö. Demircan, A. Erözden
Yazı Devrimi Kaynakçası, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
A. Kocaman
Çeviri, Çeviri Eleştirisi ve Dilbilim, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
Ü. İnce
Çeviriyi Eleştirmeden Önce, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
A. Cemal
Yazın Çevirisi Eğitimi Üzerine Düşünceler, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
S. Karantay
Çeviri Eleştirisinin Bilimsel Konumu Üzerine Eleştirel Görüşler ve Bir Model Önerisi, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
A. Aksu Koç
Anlatı Yapısının Kavramsal ve Dilsel Gelişimi, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
İ. Ergenç
Yurtdışındaki Türk Çocuklarının Anadili Sorunu, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
Ş. Ruhi
Dil Öğretimi Felsefesi, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
L. Oktar
İkidilli Türk Üniversite Öğrencilerinin İngilizce ve Türkçe Yazılı Anlatımlarında Sözdizimsel Yapılar, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
İ. Keçik
İlkokul 2. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Hatırlama ve Özet Metinlerinde Uygulanan Büyük Ölçekli Yapı Kuralları, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
S. Çalışkan
Yapıbozuculuk Üzerine, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
D. Zeyrek
Eylemlerle Anlatılar, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
G. Doğan
'Asafora', Dilbilim Araştırmaları Dergisi
C. Aksoy
Dikkat, Bağıntı ..., Dilbilim Araştırmaları Dergisi
Ü. Özünlü
Erayoloji, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
E. Erguvanlı Taylan
Türkçede -DIK Ekinin Yantümcelerdeki İşlevi Üzerine, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
A. George
İşlevsel Başlar ve Ölçünlü Arapçadaki AÖlerde Durum Yükleme, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
T. Tekin
Old Turkic Word Formation Üzerine Notlar, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
L. Subaşı Uzun
Tekin, Talat (yay.), Türk Dilleri Araştırmaları 1992, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi 4, Ankara, 1992., Dilbilim Araştırmaları Dergisi
N. Kızıltan
Ortak Kültür Sözlüğü, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
I. Bengi
Çeviri Eleştirisi Bağlamında Eleştirel Bilincin Oluşması ve Eleştiri, Üst-Eleştiri, Çeviribilim İlişkileri, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
A. Kocaman
Cumhuriyet, Dil Devrimi ve Ötesi, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
T. Tekin
Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
B. Göğüş
Türk Dilindeki Gelişmelerin Öğretim-Eğitim Etkinliklerine Yansıması, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
K. İmer
Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Özleştirilmesi Üzerine Düşünceler, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
İ. Boztaş
Metindilbilim Açısından Şiir, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
G. Doğan
Ama Bağlacına Edimbilimsel bir Bakış, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
W. König
Dilbilim ve Yapay Zeka, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
A. Eziler Kıran
Göstergenin Gücü ve Gerçeklik, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
N. Karayazıcı
Biçembilim ve Yazın Çevirisi, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
Ö. Demircan
İletişim Açısından Hakaret ve Küfür, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
N. Hacıoğlu
Vowel Harmony in Turkish: Problems with Generative and Autosegmental Approach, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
İ. Keçik, Ş. Ülsever
Dil Öğretimi Terimleri Önçalışması, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
S. Topbaş, H. Kopkallı
"Sesbilim" ve "Sesbilgisi" Terimleri Üzerine, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
Ö. Demircan, A. Erözden
Sözlük Kaynakçası, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
A. Özsoy
Türkçede Ortaç Yapısı, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
E. Erguvanlı Taylan
Yantümcelerde Tamlayan Ekinin İşlevi Üzerine, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
J. Kornfilt
Türkçede Geçişim ve Sözcük Dizimine Etkisi, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
F. Erkman-Akerson
Ad Tümcesindeki Yalın Tümlecin Yönetici Ad Olma Koşulları, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
M. Kural
Yantümcelerde Çekim Ekleri, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
Ş. Ozil
Temel Tümcelerde ve Ortaçlı Yapılarda Kip Anlatımı, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
N. Uzun
Türkçede Bileşiğin Biçimlenişi: Varsayımsal Taban Yaklaşımıyla Yeni bir Sınıflama, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
A. Kocaman
Yönetme ve Bağlama Kuramı, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
A. Kocaman
Günümüz Sözdiziminde Üretimsel Yaklaşımlar, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
A. Özsoy
Yönetim ve Bağlama Kuramı Sözlüğü, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
A. Kocaman
Prof. Dr. Doğan AKSAN ile Ülkemizde Dil ve Dilbilim Çalışmaları Üzerine, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
Z. Kıran
Büyüleyici Bir Bilim Dalı: Dilbilim, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
O. Külebi
Türkçe Ünlemlerin Kullanımbilim (Pragmatics) Yönünden İncelenmesi, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
A. Özsoy
Söylemiçi Dönüşlü Yapı, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
Y. Kurubayashi
Syntactic Compoundings in Turkish, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
A. Kıran
Dilbilim-Göstergebilim İlişkileri, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
G. Doğan
Bir Edimbilim Kuramı Olarak Bağıntı, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
G. Durmuşoğlu
İki-Dilli Sözlük Oluşturmada Paralel Metin Kavramının Önemi, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
D. Zeyrek
-mIş'ın Masallardaki İşlevi Üzerine, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
Ü. Özünlü
Klasik Sözbilimin Deyişbilimdeki Uzantıları, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
Ş. Ülsever
Biçembilim: Bir Uygulama, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
K. İmer
İlkokul Çocuklarının Yazılı Anlatımlarında Birkaç Sesbilimsel Özellik, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
I. Bengi
Çeviribilim, Çeviri Kuramı ve Sözdeçeviriler, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
S. Sönmez
Sözlü Dil/Yazılı Dil, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
İ. Boztaş
Özel Amaçlı Yabancı Dil Öğretim Programlarının Hazırlanmasında Dilbilimsel Boyut Sorunu: Sorunlar, Yöntemler, Teknikler, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
Ö. Ekmekçi
Dil ve Deneyim, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
M. Demirezen
Sesbilimi ve Uygulama Alanları, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
M. Karaş
Dilde Yeni Sözcükler Konusunda Dilbilimsel Bir Yaklaşım, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
A. Kocaman
Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
Ö. Demircan, A. Erözden
Dil Üzerine Yayınlar ve İncelemeler (Bir Kaynakça Derlemesi), Dilbilim Araştırmaları Dergisi
T. Tekin
Türkçede Kelime Vurgusu Kuralları, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
İ. Ergenç
Türkçenin Söyleyiş Sözlüğü, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
İ. Boztaş
Kıbrıs Ağzında Sesbicimbilgisel Değişmeler, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
K. İmer
Türkçenin Sözvarlığındaki Yeni Öğeler, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
L. Subaşı Uzun
Deyimleşme ve Türkçede Deyimleşme Dereceleri, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
S. Duman
Türk Kadınına Verilen Adlar, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
I. İnce
Türkçenin Çekirdek Tümcelerindeki Kurucu Yapılara Üretimsel-Dönüşümlü Dilbilgisi Açısından Bir Yaklaşım, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
F. Ekmekçi
Sözel Bellek ve Hatırlama, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
G. Çağlar König
Toplumdilbilim Açısından Dil ve Dil Türleri, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
V. Günay
Dil Konuşucunun Özelliğini Ne Oranda Yansıtır?, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
I. Açıkalın
Türk Gençlerinin Yaşıtları Arasında Kullandıkları Konuşma Biçimleri, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
G. Doğan
Dilbilim-Göstergebilim İlişkileri ve Edimbilim, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
A. Eziler Kıran
Dilbilim-Göstergebilim İlişkileri ve Göstergebilimin Oluşturucu Alanı: Edimbilim, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
M. Aksan, Y. Aksan
Metin Kavramı ve Tanımları, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
D. Zeyrek
Göstergebilim, Söylem Çözümlemesi ve Anlatı İncelemesi, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
İ. Maviş
Oyun Çözümlemesi: Bir Uygulama, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
Ü. Özünlü
Türk Gülmecesinde Duvar ve Kaldırım Yazıları, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
M. Demirezen
Türkçeye İngilizceden Geçen Sözcükler ve Eşanlamlılık, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
F. Türker
Dilbilimin Çalışma Alanlarında Bilgisayar Kullanımı, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
F. Erkman Akerson
Değerlilik Sözlüğü: Almanca-Türkçe, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
A. Kocaman
Dilbilim Terimleri Sözlüğü - Ek, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
Ö. Demircan, A. Erözden
Dil Üzerine Yayınlar ve İncelemeler, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
R. Keleş
Kentleşme ve Türkçe, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
T. Tekin
Kentlileşme ve Türkçe, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
D. Aksan
Kentleşme ve Dile Yansıması, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
K. İmer
Kentleşme ve Türkçe, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
A. Kocaman
Kentleşme ve Dil, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
T. Tekin
Türkçede Morfofonemik Değişmeler: Dar Ünlü ~ ∅ Nöbetleşmesi, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
A. Denkel
Dil ve Evrim, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
Ü. Özünlü
İletişimde Patlamalar, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
C. Aksoy
Dynamic Context Processing, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
G. Doğan
Anlamda Dolaylılık, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
A. Yemenici
Söylem Çözümlemesinde Üç Temel Yaklaşım ve Kültürlerarası İletişimde Söylem Çözümlemesinin Önemi, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
L. Oktar
Yazılı İletişimin Toplumsal Boyutları, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
A. Pamir Dietrich
An Analysis of Subordinate Clauses in Turkish, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
N. Osam
Which Method Should We Choose in ELT: A Real Challenge!, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
K. Oturan, M. Çakır
Sesbilim ve Sesbilgisi Alanlarında Türkiye Türkçesi Üzerine Yapılan Çalışmalar, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
K. İmer
Toplumsal Süreçlerin Dile Yansıması, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
A. Yemenici
Labov'un Anlatı Çözümleme Yöntemi ve Bir Uygulama, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
E. Türker
Milroy's Social Network Theory - A Critical Account, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
Ş. Ruhi
Studies on 'Turkish in a Bilingual Environment' Presented at the International Conferences On Turkish Linguistics: 1986-1994, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
S. Doğançay Aktuna
Language Planning and Education: An Intertwined Matrix, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
K. Yağmur
Language Planning: Hegemony or Social Justice?, Dilbilim Araştırmaları Dergisi