Review
BibTex RIS Cite

Dilbilim-Göstergebilim İlişkileri

Year 1990, Dilbilim Araştırmaları Dergisi 1990, 51 - 62, 01.02.1990

Abstract

Göstergebilim durup dururken, hiç yoktan ortaya çıkmamıştır. Özellikle XX.yüzyılda gelişen ve anlam sorunlarını çözümlemeye yönelik üç toplumbilimsel disiplinden kaynaklanmıştır. Bunlar dilbilim, kültürel antropoloji ve bilgi kuramıdır. Biz konumuz, gereği yalnız dilbilim-göstergebilim bağıntılarından sözedeceğiz.

References

  • Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ankara, TDK, 1979, s.l 1-13.
Year 1990, Dilbilim Araştırmaları Dergisi 1990, 51 - 62, 01.02.1990

Abstract

References

  • Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ankara, TDK, 1979, s.l 1-13.
There are 1 citations in total.

Details

Journal Section Research Articles
Authors

Ayşe Kıran

Publication Date February 1, 1990
Published in Issue Year 1990Dilbilim Araştırmaları Dergisi 1990

Cite

APA Kıran, A. (1990). Dilbilim-Göstergebilim İlişkileri. Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 1, 51-62.