PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

İmparator Çizelgesi vs. İmparatorlar Çizelgesi: On the (Non)-Use of Plural Non-Head Nouns in Turkish Nominal Compounding

Yıl 2009, Cilt 20, Sayı 1, 35 - 53, 11.07.2016

Öz

İmparator Çizelgesi vs. İmparatorlar Çizelgesi: On the (Non)-Use of Plural Non-Head Nouns in Turkish Nominal Compounding

Yıl 2009, Cilt 20, Sayı 1, 35 - 53, 11.07.2016

Öz

Çeşitli dillerde gerçekleştirilen (ruh)dilbilimsel çalışmalarda, katılımcıların ad tamlamalarında düzenli çoğul adları tamlayan olarak kullanmaktan kaçındıkları, ancak düzensiz adları gerek tekil gerekse çoğul halde tamlayan olarak kullandıkları tespit edilmiştir. “Sözcükler ve Kurallar” kuramının savunucularına göre bu bulgu öne sürdükleri düzenli-düzensiz ayrımının net bir yansımasıdır ve varsaydıkları zihinsel modelin açık bir ifadesidir. Türkçede düzensiz çoğullaştırılan ad bulunmadığından, Türkçe “Sözcükler ve Kurallar” kuramı için özel bir durum teşkil etmektedir. Bu çalışmada, söz konusu modelin Türkçe için geçerliliğini denetlemek amacıyla Türkçe anadil konuşucularının ad tamlamalarında çoğul tamlayan kullanıp kullanmadıkları incelenmektedir. Derlem incelemesinden ve deneysel bir çalışmadan elde edilen sonuçlar bire bir örtüşmezken, genel olarak Türkçe anadil konuşucularının daha önce incelenmiş olan başka dillerin (İngilizce, Almanca gibi) anadil konuşucuları gibi, ad tamlamalarında çoğul adları tamlayan olarak daha az kullandıkları ortaya çıkmıştır.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bilal Kırkıcı Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 11 Temmuz 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 20, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kırkıcı, B. (2016). İmparator Çizelgesi vs. İmparatorlar Çizelgesi: On the (Non)-Use of Plural Non-Head Nouns in Turkish Nominal Compounding . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 20 (1) , 35-53 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/24369/258314