PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Sözdizim İşlemlemesinde Sağa Taşıma Etkisi

Yıl 2010, Cilt 21, Sayı 1, 1 - 9, 11.07.2016

Öz

Özet: Bu çalışmada, Türkçe’de temel sözcük dizilişindeki ÖNE tümceleri ile eylem sonu konumuna taşıma içeren ÖEN çalkalamalı tümcelerinin ve eylem sonu kurucularının taban üretimli olduğu ÖEN ki-tümcelerinin okuma süreleri karşılaştırılmaktadır. Çalışmada temel sözcük dizilişindeki tümcelerin tersine, çalkalamalı tümcelerde okuma süresinin daha uzun olduğu gösterilmektedir. Bu durumun, bu tümcelerin daha fazla işlemleme yükü içermesinden kaynaklandığı ileri sürülmektedir.
Anahtar sözcükler: sözcük dizilişi, tümce işlemleme, çalkalama
Summary: In this study, reading time of Turkish sentences has been compared in order to find out whether there are differences in processing the canonical SOV sentences, the scrambled SVO sentences where constituents move to post-verbal positions, and SVO ki-clauses where post-verbal constituents are base generated. The results in this study suggest that due to longer reading times of SVO sentences, SVO sentences require more processing costs compared to the canonical SOV sentences.
Key words: word order, sentence processing, scrambling

Yıl 2010, Cilt 21, Sayı 1, 1 - 9, 11.07.2016

Öz

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özgür Aydın Bu kişi benim


Gülay Cedden Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 11 Temmuz 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 21, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Aydın, Ö. & Cedden, G. (2016). Sözdizim İşlemlemesinde Sağa Taşıma Etkisi . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 21 (1) , 1-9 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/24370/258315