PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkçe’de Özne Ad Öbeği ve Boş Artgönderim Kullanımının Türkçe’yi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerdeki Gelişimsel Görünümleri

Yıl 2008, Cilt 19, Sayı , 51 - 62, 11.07.2016

Öz

Bu çalışma, Türkçe’yi yabancı dil olarak öğrenenlerin ürettikleri metinlerde gözlenen özne boş artgönderim kullanımının gelişimsel görünümlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Belirli söylemsel sınırlamaları olan Türkçe’deki özne boş artgönderim kullanımının, Türkçe’yi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin ürettikleri yazılı ve betimlemeli metinlerde (i) özne boş artgönderimi kullanımının metinde konu sürekliliğini sağlama işlevine yönelik olarak kullanılıp kullanılmadığı ve (ii) Adıl/Tam AÖ kullanımının konu değiştirimine yönelik nasıl kodlandığı bağlamında ne türden bir görünüm sergiledikleri araştırılmıştır. Bulgular, öğrencilerin başlangıç düzeyinden itibaren metin üretiminde konu sürekliliğini sağlamaya yönelik özne AÖ silme işleminde başarılı, öte yandan konu değiştirimine yönelik Adıl ve Tam AÖ kullanımında daha az başarılı olduklarını göstermiştir.

Kaynakça

 • Ariel, M. (1994). Interpreting anaphoric expressions: a cognitive versus a pragmatic approach. Journal of Linguistics. 30: 3-42.
 • Chafe, W. L. (haz.) (1980). The Pear Stories: Cognitive, Cultural and Linguistic Aspects of Narrative Production. Norwood: Ablex.
 • Chaudron, C. ve Parker, K. (1990). Discourse markedness and structural markedness: The acquisition of English noun phrases. Studies in Second Language Acquisition, 12. içinde 43-64.
 • Çeltek, A. (2003). Türkçe Sözlü Söylem Yapısı ve Artgönderim. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Dilbilim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. İzmir.
 • Enç, M. (1986). Topic Swithcing and pronominal subject in Turkish. D. Slobin ve K. Zimmer (haz.) Studies in Turkish Linguistics. Amsterdam: John Benjamins. içinde 195-208.
 • Erguvanlı-Taylan, E. (1986). Pronominal versus Zero Representation of Anaphora in Turkish. içinde D. Slobin ve K. Zimmer (haz.) Studies in Turkish Linguistics. Amsterdam: John Benjamins.
 • Givon, T. (1983). Topic continuity in discourse. An Introduction. Talmy Givon (haz.) içinde. Topic Continuity in Discourse: A Quantitative Cross-language Study. Amsterdam: John Benjamins. s. 1-41.
 • Givon, T. (1992). The Grammar of Referential Coherence as Mental Processing Instructions. Linguistics 30. s. 5- 55.
 • Givon, T. (1985). Iconicity, isomorphism and non-arbitrary coding in syntax. Haiman (1985) içinde 187-219.
 • Givon, T. (1990). Syntax: A functional-Typological Introduction. 2. vol. Amsterdam: John Benjamins.
 • Hoey, M. (1991). Patterns of lexis in text. Oxford. OUP.
 • Huang, Y. (2000). Anaphora: A Cross-Linguistic Aprroach. London: Oxford University Press.
 • Jung, E. H. S. (2004). Topic and subject prominence in interlanguage development. Language Learning. Blackwell Publishing CO.
 • Kerslake C. (1987). Noun Phrase Deletion and Pronominalization in Turkish. H. E. Boeschoten ve L. T. Verhoeven (haz.) Studies on Modern Turkish: Proceedings of the 3rd Conference on Turkish Linguistics. Tilburg: Tilburg University Press. 91-104.
 • Koç, S. (2005). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrenicilerin Aradil Özellikleri. Yayımlanmamış Y. Lisans tezi. D.E.Ü. Sosyal Bilimler Ens. Genel Dilbilim Anabilim Dalı.
 • Oktar, L. ve Yağcıoğlu, S. (1997). Türkçede Söylem Yapısı ve Artgönderim. VIII. Uluslararası Türk Dilbilimi Konferansı Bildirileri. 7-9 Ağustos 1996. Ankara. içinde 331-345.
 • Polio, C. (1995). Acquiring nothing?: The use of zero pronouns by nonnative speakers of Chinese and the implications for the acquisition of nominal reference. Studies in Second Language Acquisition, 17, içinde 353-377.
 • Ruhi. Ş. (1992). Zero NP Anaphora versus Full NP Anaphora in Turkish. içinde Proceedings of the 6th International Conference on Turkish Linguistics. s. 105-116.
 • Ruhi, Ş. (2002). Konu ve erişim hiyerarşisi. Leyla Uzun & Emel Huber içinde Türkçede Bilgi Yapısı ve Bilimsel Metinler. s 83-93.
 • Uzun, N. E. (2000). Anaçizgileriyle Evrensel Dilbilgisi ve Türkçe. İstanbul: Multilingual.
 • Williams, L. (1989). Pronoun copies, pronominal anaphora and zero anaphora in second language production. S. Gass, C. Madden, D. Preston ve L. Selinker (haz.) Variation in Second Language Acquisition. Vol. I. Discourse and Pragmatic issues. Clevedon. UK. Multilingual Matters. S 153-189.

The Development Profiles of Subject NP and Zero Anaphora Use in Turkish in Students who are Learning Turkish as a Foreign Language

Yıl 2008, Cilt 19, Sayı , 51 - 62, 11.07.2016

Öz

This study investigates the development of zero subject anaphora vs. subject pronoun/full NP use in the learning of Turkish as a foreign language. Drawing on the discourse restrictions in the use of zero anaphora in Turkish, written compositions of learners’ from different proficiency levels were analyzed in terms of whether learners use (i) zero anaphora in accordance with topic continuity and (ii) pronoun/full NP in accordance with topic change. Findings show that from the elementary level learners, in discourse production, are successful at deleting the subject NP to maintain topic continuity, but are less successful at using pronoun/full NP when they need to change topic.

Kaynakça

 • Ariel, M. (1994). Interpreting anaphoric expressions: a cognitive versus a pragmatic approach. Journal of Linguistics. 30: 3-42.
 • Chafe, W. L. (haz.) (1980). The Pear Stories: Cognitive, Cultural and Linguistic Aspects of Narrative Production. Norwood: Ablex.
 • Chaudron, C. ve Parker, K. (1990). Discourse markedness and structural markedness: The acquisition of English noun phrases. Studies in Second Language Acquisition, 12. içinde 43-64.
 • Çeltek, A. (2003). Türkçe Sözlü Söylem Yapısı ve Artgönderim. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Dilbilim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. İzmir.
 • Enç, M. (1986). Topic Swithcing and pronominal subject in Turkish. D. Slobin ve K. Zimmer (haz.) Studies in Turkish Linguistics. Amsterdam: John Benjamins. içinde 195-208.
 • Erguvanlı-Taylan, E. (1986). Pronominal versus Zero Representation of Anaphora in Turkish. içinde D. Slobin ve K. Zimmer (haz.) Studies in Turkish Linguistics. Amsterdam: John Benjamins.
 • Givon, T. (1983). Topic continuity in discourse. An Introduction. Talmy Givon (haz.) içinde. Topic Continuity in Discourse: A Quantitative Cross-language Study. Amsterdam: John Benjamins. s. 1-41.
 • Givon, T. (1992). The Grammar of Referential Coherence as Mental Processing Instructions. Linguistics 30. s. 5- 55.
 • Givon, T. (1985). Iconicity, isomorphism and non-arbitrary coding in syntax. Haiman (1985) içinde 187-219.
 • Givon, T. (1990). Syntax: A functional-Typological Introduction. 2. vol. Amsterdam: John Benjamins.
 • Hoey, M. (1991). Patterns of lexis in text. Oxford. OUP.
 • Huang, Y. (2000). Anaphora: A Cross-Linguistic Aprroach. London: Oxford University Press.
 • Jung, E. H. S. (2004). Topic and subject prominence in interlanguage development. Language Learning. Blackwell Publishing CO.
 • Kerslake C. (1987). Noun Phrase Deletion and Pronominalization in Turkish. H. E. Boeschoten ve L. T. Verhoeven (haz.) Studies on Modern Turkish: Proceedings of the 3rd Conference on Turkish Linguistics. Tilburg: Tilburg University Press. 91-104.
 • Koç, S. (2005). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrenicilerin Aradil Özellikleri. Yayımlanmamış Y. Lisans tezi. D.E.Ü. Sosyal Bilimler Ens. Genel Dilbilim Anabilim Dalı.
 • Oktar, L. ve Yağcıoğlu, S. (1997). Türkçede Söylem Yapısı ve Artgönderim. VIII. Uluslararası Türk Dilbilimi Konferansı Bildirileri. 7-9 Ağustos 1996. Ankara. içinde 331-345.
 • Polio, C. (1995). Acquiring nothing?: The use of zero pronouns by nonnative speakers of Chinese and the implications for the acquisition of nominal reference. Studies in Second Language Acquisition, 17, içinde 353-377.
 • Ruhi. Ş. (1992). Zero NP Anaphora versus Full NP Anaphora in Turkish. içinde Proceedings of the 6th International Conference on Turkish Linguistics. s. 105-116.
 • Ruhi, Ş. (2002). Konu ve erişim hiyerarşisi. Leyla Uzun & Emel Huber içinde Türkçede Bilgi Yapısı ve Bilimsel Metinler. s 83-93.
 • Uzun, N. E. (2000). Anaçizgileriyle Evrensel Dilbilgisi ve Türkçe. İstanbul: Multilingual.
 • Williams, L. (1989). Pronoun copies, pronominal anaphora and zero anaphora in second language production. S. Gass, C. Madden, D. Preston ve L. Selinker (haz.) Variation in Second Language Acquisition. Vol. I. Discourse and Pragmatic issues. Clevedon. UK. Multilingual Matters. S 153-189.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serkan KOÇ Bu kişi benim


Ayşen CEM-DEĞER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 11 Temmuz 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Cilt 19, Sayı

Kaynak Göster

APA Koç, S. & Cem-değer, A. (2016). Türkçe’de Özne Ad Öbeği ve Boş Artgönderim Kullanımının Türkçe’yi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerdeki Gelişimsel Görünümleri . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 19 , 51-62 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/24371/258324