Dilbilim Araştırmaları 2008

Cilt: 19 - Sayı: Yıl: 2008

Makaleler

Araştırma Makalesi

8. İşlevsel Edimbilim Yöntemiyle Dilsel Araçların İncelenmesi: bu, şu, o ve Dilin Gösterme Alanı