PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Beliefs about Language Learning: A Study of International University Students Learning Turkish as a Second Language

Yıl 2008, Cilt 19, Sayı , 63 - 76, 11.07.2016

Öz

The purpose of this study is to investigate university students’ beliefs about learning Turkish as a second language. Horwitz’s (1987) Beliefs About Language Learning Inventory was used as the primary measure of the study. International students studying at Eastern Mediterranean University participated in the study. The country origins of the students include Nigeria, Iraq, Pakistan, and Cambodia. Findings of this study indicated that Turkish as a second language (TSL) learners’ beliefs about language learning differed from those of ESL students in the United States (Horwitz, 1987), EFL students in Korea (Truitt, 1995), EFL and French students in Lebanon, and Turkish EFL students in North Cyprus. In addition, international TSL students had high levels of integrative motivation regarding Turkish culture.

Kaynakça

 • Abraham, R. G. & Vann, R. J. (1987). Strategies of two language learners: A case study. In A. L. Wenden & J. Rubin (Eds.), Learner strategies in language learning (pp. 85-102). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Bundak. S. (2006). Effects of strategy-based instruction on speaking performance of the students in English Language Teaching Department. Unpublished MA thesis, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus.
 • Diab, L. R. (2000). Lebanese students’ beliefs about learning English and French: A study of university students in a multilingual context. Unpublished doctoral dissertation, The University of Texas at Austin, Austin, TX.
 • Horwitz, E. K. (1985). “Using Student Beliefs About Language Learning and Teaching in the Foreign Language Methods Course.” Foreign Language Annals 18, (4) 333-340.
 • Horwitz, E. K., Horwitz, M. B., & Cope, J. A. (1986). Foreign language classroom anxiety. Modern Language Journal, 70, 125-132.
 • Horwitz, E. K. (1987). Surveying student beliefs about language learning. In: Wenden, A.L., Rubin, J. (Eds.), Learner Strategies in Language Learning.
 • Horwitz, E. K. (1999). Cultural and situational infl uences on foreign language learners’ beliefs about language learning: a review of BALLI studies. System 27, 557-576.
 • Kunt, N. (2007). Turkish university students’ beliefs about language learning. Dilbilim Araştırmaları. 101-113.
 • Mattheoudakis, M. (2007). Tracking changes in pre-service EFL teacher beliefs in Greece: A longitudinal study.
 • Tarone, E. (1980). Communication strategies, foreigner talk and repair in interlanguage. Language Learning, 30, 417-431.
 • Truitt, S. N. (1995). Beliefs about language learning: A study of Korean university students learning English. Texas Papers in Foreign Language Education.
 • Yorio, Carlos A. (1986). “Consumerism in Second Language Learning and Teaching.” Canadian Modern Language Review 42, (3) 668-687.
 • Young, D. J. (1991). Creating a low-anxiety classroom environment: What does language anxiety research? Modern Language Journal, 75 (4), 426-439.

Dil Öğrenimine ilişkin İnanışlar: Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Uluslararası Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma

Yıl 2008, Cilt 19, Sayı , 63 - 76, 11.07.2016

Öz

Bu çalışmanın amacı Türkçe’yi ikinci dil olarak öğrenen üniversite öğrencilerinin Türkçe öğrenimine yönelik inançlarını Horwitz’in (1987) anketi kapsamında incelemektir. Bu çalışmaya Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde okumakta olan yabancı öğrenciler katılmıştır. Öğrencilerin geldiği ülkeler arasında Nijerya, Irak, Pakistan, ve Kamboçya yer almaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar Türkçe’yi ikinci dil
olarak öğrenen üniversite öğrencilerinin Horwitz’in (1987), Truitt’in (1995), Diab (2000) ve Kunt’un (2007) İngilizce ve Fransızca öğrenen katılımcılarından daha farklı inançlara sahip olduklarını göstermektedir. Ayrıca bu öğrencilerin Türkçe ile birlikte Türk kültürünü de öğrenmeye yönelik motivasyon düzeylerinin yüksek olduğu saptanmıştır.

Kaynakça

 • Abraham, R. G. & Vann, R. J. (1987). Strategies of two language learners: A case study. In A. L. Wenden & J. Rubin (Eds.), Learner strategies in language learning (pp. 85-102). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Bundak. S. (2006). Effects of strategy-based instruction on speaking performance of the students in English Language Teaching Department. Unpublished MA thesis, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus.
 • Diab, L. R. (2000). Lebanese students’ beliefs about learning English and French: A study of university students in a multilingual context. Unpublished doctoral dissertation, The University of Texas at Austin, Austin, TX.
 • Horwitz, E. K. (1985). “Using Student Beliefs About Language Learning and Teaching in the Foreign Language Methods Course.” Foreign Language Annals 18, (4) 333-340.
 • Horwitz, E. K., Horwitz, M. B., & Cope, J. A. (1986). Foreign language classroom anxiety. Modern Language Journal, 70, 125-132.
 • Horwitz, E. K. (1987). Surveying student beliefs about language learning. In: Wenden, A.L., Rubin, J. (Eds.), Learner Strategies in Language Learning.
 • Horwitz, E. K. (1999). Cultural and situational infl uences on foreign language learners’ beliefs about language learning: a review of BALLI studies. System 27, 557-576.
 • Kunt, N. (2007). Turkish university students’ beliefs about language learning. Dilbilim Araştırmaları. 101-113.
 • Mattheoudakis, M. (2007). Tracking changes in pre-service EFL teacher beliefs in Greece: A longitudinal study.
 • Tarone, E. (1980). Communication strategies, foreigner talk and repair in interlanguage. Language Learning, 30, 417-431.
 • Truitt, S. N. (1995). Beliefs about language learning: A study of Korean university students learning English. Texas Papers in Foreign Language Education.
 • Yorio, Carlos A. (1986). “Consumerism in Second Language Learning and Teaching.” Canadian Modern Language Review 42, (3) 668-687.
 • Young, D. J. (1991). Creating a low-anxiety classroom environment: What does language anxiety research? Modern Language Journal, 75 (4), 426-439.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Naciye KUNT Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 11 Temmuz 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Cilt 19, Sayı

Kaynak Göster

APA Kunt, N. (2016). Dil Öğrenimine ilişkin İnanışlar: Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Uluslararası Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 19 , 63-76 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/24371/258325