PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

İşlevsel Edimbilim Yöntemiyle Metin İçinde Gösterme Alanının İncelenmesi

Yıl 2009, Cilt 20, Sayı 2, 1 - 16, 11.07.2016

Öz

Bu çalışma bu, şu ve o gösterme anlatımlarının karmaşık rollerini metin örnekleriyle incelemektedir. Sağın-Şimşek, Babur ve Rehbein (2008)’ de konuşma ortamlarından yola çıkarak 1970’li yıllardan beri Rehbein ve Ehlich tarafından geliştirilmiş olan İşlevsel Edimbilim yöntemiyle yapılan anlatım çözümlemeleri, bu çalışmada metin örnekleriyle tamamlanmış ve kökendilbilimsel veriler ışığında bu anlatımlar yeniden sınıflandırılmıştır. Onun artgönderim, şunun öngönderim yaptığı, bunun ise dinleyiciyi/okuyucuyu çıkış noktasının etrafındaki nesnelere odakladığı savunulmuştur. Çalışmada ‘alan aktarımı’ kavramı öznelinde dilsel araçların işlevlerindeki değişimler açıklanmıştır. Çözümlemelerde Orhan Pamuk’un Babamın Bavulu (2008) ve Vedat Türkali’nin Mavi Karanlık (2006) adlı eserlerinden yapılan alıntılarla gösterme anlatımlarının metin içindeki işlevleri örneklendirilmiştir.

Yıl 2009, Cilt 20, Sayı 2, 1 - 16, 11.07.2016

Öz

This study will analyze the complex role of deictic expressions bu, şu, o in Turkish texts within the framework of Functional Pragmatics developed by Echlich and Rehbein since 1970s. In Sağın-Şimşek, Babur & Rehbein (2008) the deictic field was illustrated by means of bu, şu and o in discourse and it has been shown that the deictic field of Turkish is triplified into the classes of o[x]-occurrences which are mainly anadeictic, ş[x]- occurrences are mainly catadeictic, while b[x]- occurrences mainly focus hearers/ readers to objects in the environment of the origo. In order to analyze functions of these deixes in texts, examples taken from Orhan Pamuk’s Nobel Prize acceptance speech Babamın Bavulu (2008) and Vedat Türkali’s Mavi Karanlık (2006). This study will also claim that the simple analysis of the Turkish deictic field as threefold needs to be modified due to the historical and language typological changes in Turkic languages.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Çiğdem SAĞIN-ŞİMŞEK Bu kişi benim


Jochen REHBEİN Bu kişi benim


Ezel BABUR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 11 Temmuz 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 20, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Sağın-şimşek, Ç. , Rehbein, J. & Babur, E. (2016). İşlevsel Edimbilim Yöntemiyle Metin İçinde Gösterme Alanının İncelenmesi . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 20 (2) , 1-16 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/24372/258332