PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Dilin Biyolojik Temelleri Üzerine Son Bulgular

Yıl 2003, Cilt 14, Sayı , 0 - 0, 11.07.2016

Öz

Bu çalışma, son zamanlarda dilin biyolojik temelleri üzerine yapılan araştırmaları inceleyerek bu konuda gelinen noktaları Türkçe'den de örnekler vererek üç temel başlık altında sunmaktadır. Çalışmada incelenen konular şunlardır: i. dilin doğuştan olduğu varsayılan yapısı ve dil için önerilen genetik sınırlamaların yalnızca dile özgü olup olmadığı, ii. erken dil edinimi sürecinde sesin algılanması ve ezginin dilleri birbirinden ayırmada ve ana dile ilişkin sözdizimsel yapıları belirlemede oynadığı rol, iii. dilin diğer bilişsel yetilerden ne ölçüde ayrıldığı ve araştırma bulgularının beyinde kendine özgü bir dil alanı açısından ne gösterdiği. Bu çalışmalar ışığında, özellikle dilin ses yapısının edinimi ve dil özürleri konularında Türkçe üzerine yapılacak araştırmalar, insanlığın belki de en önemli edinimi olan dilin biyolojik
temellerinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacaktır.

Recent findings on the biological bases of language

Yıl 2003, Cilt 14, Sayı , 0 - 0, 11.07.2016

Öz

Bu çalışma, son zamanlarda dilin biyolojik temelleri üzerine yapılan
araştırmaları inceleyerek bu konuda gelinen noktaları Türkçe'den de
örnekler vererek üç temel başlık altında sunmaktadır. Çalışmada
incelenen konular şunlardır: i. dilin doğuştan olduğu varsayılan yapısı
ve dil için önerilen genetik sınırlamaların yalnızca dile özgü olup
olmadığı, ii. erken dil edinimi sürecinde sesin algılanması ve ezginin
dilleri birbirinden ayırmada ve ana dile ilişkin sözdizimsel yapıları
belirlemede oynadığı rol, iii. dilin diğer bilişsel yetilerden ne ölçüde
ayrıldığı ve araştırma bulgularının beyinde kendine özgü bir dil alanı
açısından ne gösterdiği. Bu çalışmalar ışığında, özellikle dilin ses
yapısının edinimi ve dil özürleri konularında Türkçe üzerine yapılacak
araştırmalar, insanlığın belki de en önemli edinimi olan dilin biyolojik
temellerinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacaktır.

Ayrıntılar

Bölüm Bilişsel Dilbilim
Yazarlar

Mine NAKİPOĞLU-DEMİRALP Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 11 Temmuz 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2003, Cilt 14, Sayı

Kaynak Göster

APA Nakipoğlu-demiralp, M. (2016). Dilin Biyolojik Temelleri Üzerine Son Bulgular . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 14 , 0-0 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/24373/258342