Derleme
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Dil ve Deneyim

Yıl 1990, Cilt 1, Sayı , 123 - 129, 01.02.1990

Öz

 Doğduğumuz günden başlayarak çevremizde oluşan olayları gözleyerek bazı deneyimler kazanırız. Bu deneyimler daha sonra buna benzer olayların nasıl sonuç vereceği hakkında bize ön fikri verir. Eğer olaylar beklentilerimiz dışında gelişirse yeni gelişmeler eski deneyimlerimizle karşılaştırıp yeni olgular elde etmeye çalışırız. Buna paralel olarak da gelecekle ilgili beklentilerimize yeni bir düzenleme getiririz. Örneğin, çocuk oynarken, odadaki çeşitli eşyalara bu arada köşedeki sobaya da dokunur. Soba o anda yanmadığı için bunun masa ve sandalyeden farklı bir eşya olmadığım düşünür. Ama başka bir gün soba yanarken ona dokunduğunda canı yanar. Çocuk birinci deneyimi sonucu sobanın soğuk olduğu yargısına varmış ve bu beklenti içinde ikinci kez sobaya elini sürmüştür, ne yazık ki olaylar, beklentisi paralelinde gelişmemiş ve eli yanmıştır. Bu ikinci deneyim üzerine birinci deneyimin sonucunda elde ettiği olguyu değiştirmek zorunda kalır. Bundan böyle belki sobaya artık elini hiç sürmemeyi düşünür. Daha sonra sobanın hangi koşullarda soğuk hangi koşullarda sıcak olduğunu keşfetmeye çalışır ve beklentilerini o yönde düzenler.

Kaynakça

  • Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ankara, TDK, 1979, s.l 1-13.

Yıl 1990, Cilt 1, Sayı , 123 - 129, 01.02.1990

Öz

Kaynakça

  • Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ankara, TDK, 1979, s.l 1-13.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özden EKMEKÇİ Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 1990
Yayınlandığı Sayı Yıl 1990, Cilt 1, Sayı

Kaynak Göster

APA Ekmekçi, Ö. (1990). Dil ve Deneyim . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 1 , 123-129 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/29234/312974