Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkçenin Sözvarlığındaki Yeni Öğeler

Yıl 1991, Cilt 2, Sayı , 18 - 28, 01.02.1991

Öz

Yeni öge (neolojizm), "sözlüksel dizgedeki üretme kurallarına uygun olarak yeni sözlüksel birimlerin yaratılması" (Guilbert 1975:31) biçiminde tanımlanmaktadır. Mortureux (1974: 20) yeni öğelerdeki "yeni" (nouveau) göstergesinin dilde ya henüz bulunmayan bir gösteren biçiminde ortaya çıktığını ya da eski bir gösterenle birleştirilen "yeni anlam"ı belirttiğini söylemektedir. Bu durumda yeni bir kavramın karşılığı olarak yeni bir biçimin ortaya çıkması ya da var olan bir biçimin yeni bir anlamı karşılayacak şekilde kullanılması yeni öge olmakta (Marcellesi 1974: 95;Mortureux 1974:2ü)1, bu olgunun ürünleri ise yeni sözlüksel birimler olarak değerlendirilmektedir. Vardar (1977: 161) "yeni sözcük” kimliğiyle karşımıza çıkan öğelerin yeni bir uygarlık ya da toplum olgusu dile getirdiğini, sözlüğün nitel dönüşüm geçirmesini sağladığım, dil içinde yeni bir aşamalar dizisi yarattığını belirtmektedir. 

Kaynakça

  • Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ankara, TDK, 1979, s.l 1-13.

Yıl 1991, Cilt 2, Sayı , 18 - 28, 01.02.1991

Öz

Kaynakça

  • Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ankara, TDK, 1979, s.l 1-13.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kamile İMER Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 1991
Yayınlandığı Sayı Yıl 1991, Cilt 2, Sayı

Kaynak Göster

APA İmer, K. (1991). Türkçenin Sözvarlığındaki Yeni Öğeler . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 2 , 18-28 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/29237/312999