Dilbilim Araştırmaları Dergisi 1991, 1.02.1991

Yıl: 1991

Makaleler

Araştırma Makalesi

1. Türkçede Kelime Vurgusu Kuralları

Araştırma Makalesi

2. Türkçenin Söyleyiş Sözlüğü

Araştırma Makalesi

3. Kıbrıs Ağzında Sesbicimbilgisel Değişmeler

Araştırma Makalesi

5. Deyimleşme ve Türkçede Deyimleşme Dereceleri

Araştırma Makalesi

6. Türk Kadınına Verilen Adlar

Derleme

8. Sözel Bellek ve Hatırlama

Derleme

14. Metin Kavramı ve Tanımları

Araştırma Makalesi

16. Oyun Çözümlemesi: Bir Uygulama

Bibliyografi

21. Dil Üzerine Yayınlar ve İncelemeler

Kitap Tanıtımları

Kitap İncelemesi

22. Değerlilik Sözlüğü: Almanca-Türkçe