Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkçenin Çekirdek Tümcelerindeki Kurucu Yapılara Üretimsel-Dönüşümlü Dilbilgisi Açısından Bir Yaklaşım

Yıl 1991, Cilt 2, Sayı , 43 - 59, 01.02.1991

Öz

Tümceler tarih boyunca çeşitli dilbilgisi yöntemlerine göre değişik şekillerde incelenmiştir. Örneğin, geleneksel dilbilgisi, söz bölükleri (parts of speech), özne ve nesne gibi sözdizimsel işlevleri tümce içindeki anlamları yönünden incelemekte ve bunların tümce içindeki diğer kuruluşlarla olan ilgileri konusuna pek değinmemektedir. Bu nedenle, geleneksel dilbilgisi, tümcenin değişik görevler yüklenebilen birimlerini bir sistemin parçaları olarak değil, kendi içinde değerlendirmesi açısından eleştirilmektedir. 

Kaynakça

  • Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ankara, TDK, 1979, s.l 1-13.

Yıl 1991, Cilt 2, Sayı , 43 - 59, 01.02.1991

Öz

Kaynakça

  • Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ankara, TDK, 1979, s.l 1-13.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

İşıl İNCE Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 1991
Yayınlandığı Sayı Yıl 1991, Cilt 2, Sayı

Kaynak Göster

APA İnce, İ. (1991). Türkçenin Çekirdek Tümcelerindeki Kurucu Yapılara Üretimsel-Dönüşümlü Dilbilgisi Açısından Bir Yaklaşım . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 2 , 43-59 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/29237/313004