Derleme
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Toplumdilbilim Açısından Dil ve Dil Türleri

Yıl 1991, Cilt 2, Sayı , 59 - 70, 01.02.1991

Öz

 Dil ile toplum arasındaki bağlantıyı, ya da dilin toplum içindeki değişik işlevlerini incelerken herşeyden önce dil ve toplum terimlerini tanımlamak gerekir. Toplumu belirli amaçlarla bir araya gelen bireyler topluluğu; dili ise belirli bir toplumun kullandığı iletişim aracı olarak tanımlayabiliriz. Dilin hemen her toplumda değişik biçimleri olduğuna göre bir toplumun dilini incelerken bu biçimlerden hangisinin, ya da hangilerinin seçileceği konusunda görüş birliği bulunmamaktadır. Ayrıca, dil ve toplum kavramlarını birbirlerinden bağımsız olarak tanımlamak da olası değildir. Dil kavramının tanımı topluma değinmeden yapılamaz. 

Kaynakça

  • Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ankara, TDK, 1979, s.l 1-13.

Yıl 1991, Cilt 2, Sayı , 59 - 70, 01.02.1991

Öz

Kaynakça

  • Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ankara, TDK, 1979, s.l 1-13.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Güray ÇAĞLAR KÖNİG Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 1991
Yayınlandığı Sayı Yıl 1991, Cilt 2, Sayı

Kaynak Göster

APA Çağlar König, G. (1991). Toplumdilbilim Açısından Dil ve Dil Türleri . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 2 , 59-70 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/29237/313007