Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Haber Tartışmalarında Kullanılan Dil Üzerine Bir Araştırma

Yıl 1998, Cilt 9, Sayı , 26 - 36, 01.01.1998

Öz

 İngiltere ve Amerika’da televizyon kanallarında yayınlanan haber

tartışmalarında (news interviews) sunucu ve katılımcılar, yayın kurumlarının yasalar

çerçevesinde düzenleyici ilkelerle saptamış oldukları, yayıncılık geleneklerinin genel

çerçevesini belirleyen kurallara uymak durumundadırlar. Bir başka deyişle, haber

tartışmaları kurumsal nitelik kazanmıştır. Bu kurumsal nitelik, haber tartışmalarında

kullanılan dile de yansımış olup bu dili günlük konuşma dilinden ayırdetmektedir.

Yayın kurumlarının yayın gelenekleri iç dinamiği çerçevesinde ortaya çıkan ve

zorlama olmayan kurallar, haber tartışmalarında kullanılan dile kurumsal bir nitelik

kazandırmıştır.

Kaynakça

  • Aziz, A. 1995. Radyo ve Televizyon: Yasal Düzenlemeler. Ankara: A.Ü. İletişim
  • Fakültesi Basın Yayın Araştırma ve Uygulama Merkezi.
  • Clayman, S. E. 1988. “Displaying neutrality in television news interviews”. Social
  • Problems 35 (4): 474-492.

Yıl 1998, Cilt 9, Sayı , 26 - 36, 01.01.1998

Öz

Kaynakça

  • Aziz, A. 1995. Radyo ve Televizyon: Yasal Düzenlemeler. Ankara: A.Ü. İletişim
  • Fakültesi Basın Yayın Araştırma ve Uygulama Merkezi.
  • Clayman, S. E. 1988. “Displaying neutrality in television news interviews”. Social
  • Problems 35 (4): 474-492.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Alev Yemenici Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1998
Yayınlandığı Sayı Yıl 1998, Cilt 9, Sayı

Kaynak Göster

APA Yemenici, A. (1998). Haber Tartışmalarında Kullanılan Dil Üzerine Bir Araştırma . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 9 , 26-36 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/4532/290526