Derleme
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Edimbilim Üzerine

Yıl 1996, Cilt 7, Sayı , 11 - 36, 01.01.1996

Öz

 EDİMBİLİM: İletişimde dil kullanımının, özellikle tümcelerle kullanıldıkları

bağlam ve durumlar arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Edimbilim şu konuları ele

alır:

a) Sözcelerin yorumlanmaları ve kullanımlarının gerçek dünya bilgisine nasıl

dayandığı

b) Konuşanların sözeylemleri nasıl kullanıp anladıkları

c) Tümce yapılarının konuşan ve dinleyen arasındaki ilişkiden nasıl etkilendiği

Edimbilim kimi zaman, anlamı kullanıcılara ve tümcelerin iletişim

işlevlerine gönderimde bulunmaksızın ele alan anlambilimle karşılaştırılır.

Kaynakça

  • Richard, J. et al. (1985) Longman Dictionary o f Applied Linguistics, s. 225

Yıl 1996, Cilt 7, Sayı , 11 - 36, 01.01.1996

Öz

Kaynakça

  • Richard, J. et al. (1985) Longman Dictionary o f Applied Linguistics, s. 225

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet Kocaman Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1996
Yayınlandığı Sayı Yıl 1996, Cilt 7, Sayı

Kaynak Göster

APA Kocaman, A. (1996). Edimbilim Üzerine . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 7 , 11-36 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/4533/290309