PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Anlamlandırma Sürecinde Kimi Eğilimler ve Cinsiyet Değişkeni

Yıl 1996, Cilt 7, Sayı , 88 - 99, 01.01.1996

Öz

Son yıllarda, dilin kullanımında toplumsal etkileşimin ve bireysel özelliklerin rolü konusundaki çalışmaların sayısında belirgin bir artış gözlenmekledir. Bu durumun temel nedenlerinden biri. araştırıcıların söylemin üretilmesi ve söylemle hedeflenen anlam kadar, söylemin yorumlanışıyla da ilgileniyor olmalarıdır. İletişimin doğası gereği, dilsel üretim, ürün ve yorumlama acık bir birliktelik içermekte ve her biri için yapılacak saptamalar, diğerlerini de dikkate almayı gerektirmekledir. Öyleki. metni bir ürün olarak düşünsek bile, onu üretim ve yorumlama süreçleri içinde görmek kaçınılma, bir gerekliliktir. Bu nedenle metin, işlevsel ö/ellikleri doğrultusunda, hem bir süreç hem de bir ürün olma durumundadır.

Yıl 1996, Cilt 7, Sayı , 88 - 99, 01.01.1996

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Leyla ŞUBAŞI UZUN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1996
Yayınlandığı Sayı Yıl 1996, Cilt 7, Sayı

Kaynak Göster

APA Şubaşı Uzun, L. (1996). Anlamlandırma Sürecinde Kimi Eğilimler ve Cinsiyet Değişkeni . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 7 , 88-99 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/4533/62349