PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İkinci Dil Ediniminde Dönüşlü Adılların Eşgöndergelerinin Yorumlanması

Yıl 1997, Dilbilim Araştırmaları 1997, 89 - 95, 01.01.1997

Öz

Son yıllarda ilkeler ve değiştirgenler yaklaşımı olarak şekillenen üretimsel dilbilimin verilerinden yararlanan ikinci dil edinimi araştırmaları, zihninde bir dilin (anadilin) bilgisini taşıyan bireyin ikinci dil edinimi sürecinde Evrensel Dilbilgi'sinden (ED) ne derece yararlandığını açıklamayı amaçlamaktadır. Anadilden aktarım sorununa da yeni bir açıklama getirmeye çalışan bu araştırmaların dayandığı ana dil ve erek dil arasında yapılan karşılaştırmalı çalışmalar Yapısalcı Dilbilim'c dayanan Karşılaştırmalı Çözümleme'den önemli noktalarda ayrılmaktadır, tikeler ve değiştirgenler yaklaşımı iki dilin sözdizimsel özelliklerini yüzey yapıda betimlemek yerine bunları daha temelde yer alan soyut ilkeler aracılığıyla ayrıntılı bir şekilde açıklamaya çalışır.

Yıl 1997, Dilbilim Araştırmaları 1997, 89 - 95, 01.01.1997

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşen CEM DEĞER

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1997
Yayınlandığı Sayı Yıl 1997Dilbilim Araştırmaları 1997

Kaynak Göster

APA Cem Değer, A. (1997). İkinci Dil Ediniminde Dönüşlü Adılların Eşgöndergelerinin Yorumlanması . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 8 , 89-95 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/4534/62356