PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Chomsky'ci Kuramda Biçimbirimler ve Biçimbilimin Y eri

Yıl 1997, Dilbilim Araştırmaları 1997, 13 - 23, 01.01.1997

Öz

Dil olgusunun insan beyninin bir işlevi olduğu varsayımı 20. yüzyılda yeniden öne sürüldüğünden beri dilin çeşitli yönleri bu yeni bakış açısıyla ele alınmaya başlandı. Üretici dilbilim (generative linguistics) olarak adlandırılan bu ekolün en önemli yanı daha önceleri öne sürülmüş bir düşünceyi, evrensel dilbilgisi kavramını teste tabi tutulabilecek bir aksiyomlar bütünü haline dönüştürmek ve dilde o güne kadar birbiriyle bağlantısız olduğu düşünülen birtakım olguları birbirine bağlamak oldu.* Yeni varsayımların denendiği ilk iki alan sözdizim ve sesbilimdir ve gerçekten de bu alanlarda yapılan çalışmalar dil bilgimize yeni bir boyut katmıştır (Chomsky 1965, Chomsky and Halle 1968).

Yıl 1997, Dilbilim Araştırmaları 1997, 13 - 23, 01.01.1997

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aslı GÖKSEL

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1997
Yayınlandığı Sayı Yıl 1997Dilbilim Araştırmaları 1997

Kaynak Göster

APA Göksel, A. (1997). Chomsky'ci Kuramda Biçimbirimler ve Biçimbilimin Y eri . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 8 , 13-23 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/4534/62360