Derleme
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Özleştirilmesi Üzerine Düşünceler

Yıl 1994, Cilt 5, Sayı , 17 - 20, 01.01.1994

Öz

Türkiye'de dili özleştirme bilincinin uyanması gazete ve dergilerin yayınlanmasıyla başlamıştır, denebilir. İlk Türk gazetesi olan Takvim-i Vekayi, 1831 yılında yayınlanmaya başlamıştır. 1839'da Tanzimat Fermanı'nın ilanından sonra, yayınlanan gazete ve dergilerin sayısı artmıştır. Kitle iletişiminde etkili olacak bu araçların sayısının artması, herşeyden önce bu iletişimi sağlayacak dile eğilmeyi gerekli kılmıştır. Dolayısıyla Tanzimat dönemiyle birlikte "sade dil", "dilin ıslahı" gibi konular üzerinde düşünceler açıklanmaya başlanmış, II. Meşrutiyet döneminde uygulama işine de girişilerek konu, daha çok önem kazanmıştır.

Kaynakça

  • îmer, K. (1976). Dilde Değişme ve Gelişme Açısından Türk Dil Devrimi. Ankara, TDK yayını.

Yıl 1994, Cilt 5, Sayı , 17 - 20, 01.01.1994

Öz

Kaynakça

  • îmer, K. (1976). Dilde Değişme ve Gelişme Açısından Türk Dil Devrimi. Ankara, TDK yayını.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kamile İmer Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1994
Yayınlandığı Sayı Yıl 1994, Cilt 5, Sayı

Kaynak Göster

APA İmer, K. (1994). Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Özleştirilmesi Üzerine Düşünceler . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 5 , 17-20 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/4536/290389