Dilbilim Araştırmaları 1994, 1.01.1994

Cilt: 5 - Sayı: Yıl: 1994

Makaleler

Araştırma Makalesi

1. Cumhuriyet, Dil Devrimi ve Ötesi

5. Şiir ve Dil

Araştırma Makalesi

6. Metindilbilim Açısından Şiir

Araştırma Makalesi

7. Ama Bağlacına Edimbilimsel bir Bakış

Derleme

9. Dilbilim ve Yapay Zeka

Derleme

10. Göstergenin Gücü ve Gerçeklik

Çeviri

11. Biçembilim ve Yazın Çevirisi

Araştırma Makalesi

12. İletişim Açısından Hakaret ve Küfür

Araştırma Makalesi

13. Kadın Ve Erkeklerin Küfür Kullanımı Üzerine

Diğer

15. Dil Öğretimi Terimleri Önçalışması

Araştırma Makalesi

16. "Sesbilim" ve "Sesbilgisi" Terimleri Üzerine

Bibliyografi

17. Sözlük Kaynakçası

Sözdizim Özel Bölümü

Araştırma Makalesi

1. Türkçede Ortaç Yapısı

Araştırma Makalesi

2. Yantümcelerde Tamlayan Ekinin İşlevi Üzerine

Araştırma Makalesi

3. Türkçede Geçişim ve Sözcük Dizimine Etkisi

Araştırma Makalesi

6. Yantümcelerde Çekim Ekleri