Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Ama Bağlacına Edimbilimsel bir Bakış

Yıl 1994, Cilt 5, Sayı , 195 - 205, 01.01.1994

Öz

İnsan bildirişiminde çıkarımların rolünü gözden kaçıran yukarıdaki anlayışa bir tepki olarak gelişen ve edimbilim i bilişsel bir çerçevede ele alan yaklaşım ise 1986 yılında Bağıntı Kuramı'nı ortaya atmış ve bildirişim olgusunu konunun gerektirdiği bir devingenlik içinde tanımlamıştır. Böylelikle bağlam adı verilen psikolojik oluşumun sözceyle birlikte verildiği anlayışı terk edilmiş, tersine, bir sözceyi yorumlayabilmek için gerekli olacak bilgiler bütününün -bağlamın- konuşma anında oluşturulması gerektiği öngörülmüştür. Bu doğrultuda edimbilim çalışmalarına ilk kez 'maliyet' kavramı getirilmiş, bir sözcenin yorumlanması için harcanacak zihinsel enerji ile bu çaba karşılığında ulaşılacak anlam(lar) arasındaki dengenin niteliği, sözkonusu sözcenin dinleyici için bağıntılı olup olmayacağı sorusunu yanıtlamada kullanılmıştır.

Kaynakça

  • Blakemore, D. 1987. Semantic constraints on relevance. Oxford: Blackwell.

Yıl 1994, Cilt 5, Sayı , 195 - 205, 01.01.1994

Öz

Kaynakça

  • Blakemore, D. 1987. Semantic constraints on relevance. Oxford: Blackwell.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gürkan Doğan Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1994
Yayınlandığı Sayı Yıl 1994, Cilt 5, Sayı

Kaynak Göster

APA Doğan, G. (1994). Ama Bağlacına Edimbilimsel bir Bakış . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 5 , 195-205 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/4536/290391