Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

İletişim Açısından Hakaret ve Küfür

Yıl 1994, Cilt 5, Sayı , 264 - 273, 01.01.1994

Öz

Ne yolla edilirse edilsin, hakaret ve küfür insanın kimliğine karşı birer saldın türüdür. Her ikisi de söz ile ya da iletisi belli görsel bir davranış veya fiziksel bir hakaret ile anlatılır. Böyle aşağılayıcı eylemler için haklı/haksız diye bir değerlendirme yapılmaz. Yargı edimin gerçekleşip gerçekleşmediği ile ilgilidir. Eğer kitle iletişim araçları kulanılmışsa ceza artar.

Sövmenin tersine hakaret iki yolla edilir, i) önceden belirlenmiş geleneksel ya da töresel söze dayalı edimlerin yerine getirilmemesi; örneğin damadm bayramda kayınpederin elini öpmemesi, bir ast subayın teftiş sırasında erleri hazırol durumuna getirmemesi. Bu eylemsizlikleri yasalar dava konusu yapmaz, ancak disiplin bakımından soruşturma açılabilir; ii) Törensel olmayan ilişkilerde ise, aşağılayıcı bir söz söylemek ya da bir davranışta bulunmak insanın kişilik haklarına bir saldırıdır. Yasalar bu tür eylemleri suç sayar.

Bu yazıda sözle yapılan hakaret ve sövme edimleri ele alınarak dilsel açıdan getirilebilecek ayrımlar belirlenecektir.


Kaynakça

  • Searle, J. (1969). Speech Acts. Cambridge: C. U. P.

Yıl 1994, Cilt 5, Sayı , 264 - 273, 01.01.1994

Öz

Kaynakça

  • Searle, J. (1969). Speech Acts. Cambridge: C. U. P.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ömer Demircan Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1994
Yayınlandığı Sayı Yıl 1994, Cilt 5, Sayı

Kaynak Göster

APA Demircan, Ö. (1994). İletişim Açısından Hakaret ve Küfür . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 5 , 264-273 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/4536/290396