Diğer
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Dil Öğretimi Terimleri Önçalışması

Yıl 1994, Cilt 5, 305 - 309, 01.01.1994

Öz

Çağımızda yabancı dil bilmenin önemi yadsınamaz. Bunun sonucu olarak dil öğretimi de gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu bağlamda dil öğretim sorunlarının ülkemiz açısından değerlendirilmesi ve dil öğretiminin çağdaş gereksinimlere cevap verecek şekilde düzenlenmesi yararlı olacaktır kanısındayız. Ayrıca bu alandaki kavramların anadilimizde ifadesini bulması da konuya açıklık getirecektir. Bu nedenle dil öğretimi terimleri üzerindeki çalışmaların yaygınlaştırılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Yaptığımız bu önçalışmanın bu konudaki diğer araştırma ve çalışmalara katkıda bulunacağını ümit ediyoruz.

Kaynakça

  • Chomsky, N. & M. Halle. 1968. The sound pattern of English. New York: Harper & Row.

Yıl 1994, Cilt 5, 305 - 309, 01.01.1994

Öz

Kaynakça

  • Chomsky, N. & M. Halle. 1968. The sound pattern of English. New York: Harper & Row.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

İlknur Keçik Bu kişi benim

Türkiye


Şeyda Ülsever Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1994
Yayınlandığı Sayı Yıl 1994, Cilt 5, Sayı

Kaynak Göster

APA Keçik, İ. & Ülsever, Ş. (1994). Dil Öğretimi Terimleri Önçalışması . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 5 , 305-309 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/4536/290398