Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

"Sesbilim" ve "Sesbilgisi" Terimleri Üzerine

Yıl 1994, Cilt 5, Sayı , 310 - 322, 01.01.1994

Öz

 Sesbilim ve sesbilgisi disiplinlerinin içerikleri, ilgi alanları hakkında kuşkusuz pek çok şey bilinmektedir. Ancak bu iki disiplin için Türkçe'de kullanılan terimlerin birbirine karıştırıldığı, değişik araştırmacıların farklı kullanımları gözlenmektedir. Sözgelimi, ülkemizde bir grup araştırmacı "phonetics" karşılığı "sesbilim" (örneğin, Selen, 1979; Demircan, 1979; Aksan, 1980; Konrot, 1984; Topbaş, 1991), "phonology" karşılığı "sesbilgisi" (örneğin, Konrot, 1984; Topbaş, 1991) ya da "görevsel/gelişmeli sesbilim" (örneğin, Aksan, 1978, 1980; Demircan, 1979) kullanmaktadır. Diğer bir grup araştırmacının da "phonetics" karşılığı "sesbilgisi", "phonology” karşılığı "sesbilim" (örneğin, Vardar, 1980; Demirezen, 1990) terimlerini kullandıkları dikkat çekmektedir. Bu nedenle bu yazıda daha sonraki yazılarımıza temel oluşturmak amacıyla "sesbilim (phonetics)" ve "sesbilgisi (phonology)" disiplinlerinin ilgi alanları, bu iki alanın bağdaşık ve ayrı yönleri üzerinde durulacaktır.

Kaynakça

  • Lass, R. (1985). Phonology: An Introduction to Basic Concepts. Cambridge: Cambridge University Press.

Yıl 1994, Cilt 5, Sayı , 310 - 322, 01.01.1994

Öz

Kaynakça

  • Lass, R. (1985). Phonology: An Introduction to Basic Concepts. Cambridge: Cambridge University Press.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Seyhun Topbaş Bu kişi benim

Türkiye


Handan Kopkallı Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1994
Yayınlandığı Sayı Yıl 1994, Cilt 5, Sayı

Kaynak Göster

APA Topbaş, S. & Kopkallı, H. (1994). "Sesbilim" ve "Sesbilgisi" Terimleri Üzerine . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 5 , 310-322 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/4536/290400