Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkçede Ortaç Yapısı

Yıl 1994, Cilt 5, Sayı , 21 - 30, 01.01.1994

Öz

 Bu çalışma Türkçe'deki ortaç yapısını Yönetim ve Bağlama kuramı çerçevesinde incelemeği amaçlamaktadır. Yönetim ve Bağlama kuramı dillerdeki yapısal özellikleri bir dizi evrensel ulam ve ilkeler ile açıklayan, dillerde görülen bu özelliklere betimlemeli bir yaklaşımdan öte açıklayıcı bir yöntemle yaklaşmağı yeğleyen bir dilbilim kuramıdır. Bu kuram çerçevesinde, diller arasında gözlemlenen ayrımlar yalnızca yüzeysel yapıda görülen bir dizi parametrik ayrımlara indirgenmekte, bu parametrelerin niteliğini ve boyutlarını belirleyen ulam, ilke ve yankuramlan tüm insan dillerinin özelliklerini belirleyen evrensel dilbilgisinin birer parçası olarak algılanmaktadır.

Kaynakça

  • Chomsky, Noam. 1981. Lectures on Government and Binding. Foris: Dordrecht.

Yıl 1994, Cilt 5, Sayı , 21 - 30, 01.01.1994

Öz

Kaynakça

  • Chomsky, Noam. 1981. Lectures on Government and Binding. Foris: Dordrecht.

Ayrıntılar

Bölüm Sözdizim Özel Bölümü
Yazarlar

A. Sumru Özsoy Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1994
Yayınlandığı Sayı Yıl 1994, Cilt 5, Sayı

Kaynak Göster

APA Özsoy, A. S. (1994). Türkçede Ortaç Yapısı . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 5 , 21-30 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/4536/290402