Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Ad Tümcesindeki Yalın Tümlecin Yönetici Ad Olma Koşulları

Yıl 1994, Cilt 5, Sayı , 62 - 79, 01.01.1994

Öz

 Geleneksel dilbilgisi yapıtlarında, bu tip tümceler "ad tümcesi" adı altında anılır. Bunlara "ad tümcesi" denmesinin nedeni, bu tip tümcelerde sözlük anlamı olan, bağımsız bir fiilin bulunmayışıdır. Bu tip tümcelerde fiil çekim takıları doğrudan doğruya, tümleci oluşturan birime takılır. Ne var ki, böyle doğrudan tümlece bitiştirilen takıların sayısı sınırlıdır. Bu takılarla, Türkçeniıı ful çekim çizelgesinde bulunan tüm işlevleri karşılamak olanaksızdır. Eğer, bu takıların sınırlı işlevlerinin ötesinde bir işlev aktarmak istersek /ol/ fiiline başvururuz.

Kaynakça

  • Dik, Simon (1989) The Theory of Functional Grammar. Foris: Dordrecht.

Yıl 1994, Cilt 5, Sayı , 62 - 79, 01.01.1994

Öz

Kaynakça

  • Dik, Simon (1989) The Theory of Functional Grammar. Foris: Dordrecht.

Ayrıntılar

Bölüm Sözdizim Özel Bölümü
Yazarlar

Fatma Erkman-Akerson Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1994
Yayınlandığı Sayı Yıl 1994, Cilt 5, Sayı

Kaynak Göster

APA Erkman-akerson, F. (1994). Ad Tümcesindeki Yalın Tümlecin Yönetici Ad Olma Koşulları . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 5 , 62-79 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/4536/290406