Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkçede Bileşiğin Biçimlenişi: Varsayımsal Taban Yaklaşımıyla Yeni bir Sınıflama

Yıl 1994, Cilt 5, Sayı , 128 - 140, 01.01.1994

Öz

 Doğal dil ve sözlüksel yapı açısından Chomsky Dilbilgisi(CD)'nin ilk biçimlenişi (Chomsky 1957), biri stratejik diğeri kuramsal nitelikli görülebilecek iki ilgi çekici nokta bulunduruyordu: Stratejik olanı, bu dilbilgisinin karşıtez kaynakları olan gelenekselci ve yapısalcı çalışmalarla biçimbilimde oldukça parlak sonuçlar elde edilmiş olmasına karşın, bu alanın belirgin biçimde zayıf bırakılmasıydı. Kuramsal olanı ise, tümce oluşumundaki (sentence formation) üretimin sözcük oluşumunda (word formation) da bulunabileceğinin göz ardı edilmesiydi.

Kaynakça

  • Chomsky, N. 1957, Syntactic Structures. The Hague: Mouton.

Yıl 1994, Cilt 5, Sayı , 128 - 140, 01.01.1994

Öz

Kaynakça

  • Chomsky, N. 1957, Syntactic Structures. The Hague: Mouton.

Ayrıntılar

Bölüm Sözdizim Özel Bölümü
Yazarlar

N. Engin UZUN Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1994
Yayınlandığı Sayı Yıl 1994, Cilt 5, Sayı

Kaynak Göster

APA Uzun, N. E. (1994). Türkçede Bileşiğin Biçimlenişi: Varsayımsal Taban Yaklaşımıyla Yeni bir Sınıflama . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 5 , 128-140 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/4536/290410