Çeviri
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Yönetme ve Bağlama Kuramı

Yıl 1994, Cilt 5, Sayı , 141 - 144, 01.01.1994

Öz

 Yönetme ve bağlama (govemment and binding) kuramı büyük ölçüde Chomsky 1981 de sözü edilen düşünce ve sonuçlardan kaynaklanan bir sözdizimi yaklaşımıdır. Aşağıdaki tartışma o kitapta üzerinde durulan model üzerinde durmakla birlikte 'Yönetme Bağlamaya (YB) katkıda bulunduğu için gözönüne alınan öneriler (Yönetme teriminin tanımı ve Bağlama kavramının bağıntısı da içinde olmak üzere) çoğu zaman birçok yönlerden ondan ayrılır. Gerçekteki kullanımda, YB terimi aşağıda belirtilen amaç ve açıklama biçemini izleyen ve kimi teknik varsayımları(bunların çoğu sorgulansa ve reddedilse bile) ortak payda olarak benimseyen çalışmalara verilen addır.

Kaynakça

  • Chomsky, N. 1957, Syntactic Structures. The Hague: Mouton.

Yıl 1994, Cilt 5, Sayı , 141 - 144, 01.01.1994

Öz

Kaynakça

  • Chomsky, N. 1957, Syntactic Structures. The Hague: Mouton.

Ayrıntılar

Bölüm Sözdizim Özel Bölümü
Yazarlar

Ahmet KOCAMAN Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1994
Yayınlandığı Sayı Yıl 1994, Cilt 5, Sayı

Kaynak Göster

APA Kocaman, A. (1994). Yönetme ve Bağlama Kuramı . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 5 , 141-144 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/4536/290411