Dilbilim Araştırmaları 1992

Cilt: 3 - Sayı: Yıl: 1992

Makaleler

Not

1. Söyleşi - Türkoloji Üzerine

Araştırma Makalesi

9. Türkçede Eşgönderge Örüntüsü

11. Hangi 'Anlam'?

Bibliyografi

14. Yazı Devrimi Kaynakçası