Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Sözdizim-Edimbilim Arakesitinde: Türkçe-İngilizce, Türkçe-Almanca ve Türkçe-Rusça İki Dilli Çocukların Türkçenin Sözcük Dizilimini Edinimi

Yıl 2021, Cilt 32, Sayı 3, 71 - 87, 31.12.2021
https://doi.org/10.18492/dad.764149

Öz

Bu çalışmanın amacı, Türkçe-İngilizce, Türkçe-Almanca ve Türkçe-Rusça iki dilli çocukların Türkçe sözcük diziliminin sözdizimsel ve edimsel özelliklerini edinimlerini araştırmaktır. Çalışma verisi, İngiltere, Almanya ve Rusya'da doğan ve Türkçeyi miras dili olarak edinen iki dilli ve Türkçe tek dilli çocuklardan toplanmıştır. Araştırma bulguları, Türkçe tek dilli çocukların ÖNE dizilimini temel dizilim olarak benimsediklerini, ancak Türkçenin edimbilimsel özelliklerine de duyarlılık gösterdiklerini ve diğer sözcük dizilimlerini de küçük yaşlardan itibaren kullandıklarını ortaya koymaktadır. Türkçe-Almanca, Türkçe-İngilizce ve Türkçe-Rusça eş zamanlı iki dilli çocukların ise Türkçe tek dilli akranlarından farklı sözcük dizilim örüntüleri kullandıkları görülmüştür.

Kaynakça

 • Altan, A. 2006. Acquisition of word order in Turkish. In Proceedings of 20th National Conference on Turkish Linguistics, Y. Çotuksöken and N. Yalçın (eds), 51-61. İstanbul: Maltepe University.
 • Comrie, B. (Ed.). (2009). The world's major languages. Routledge.
 • De Cat, C. (2009). Experimental evidence for preschoolers’ mastery of “topic”. Language Acquisition 16(4): 224-239.
 • Dixon, L. Q. (2011). The role of home and school factors in predicting English vocabulary among bilingual kindergarten children in Singapore. Applied Psycholinguistics, 32(1), 141-168.
 • Dmitrievna Kallestinova, E. (2007). Aspects of word order in Russian. Unpublished PhD dissertation, The University of Iowa.
 • Dyakonova, M. (2004). Information structure development: Evidence from the acquisition of word order in Russian and English. Nordlyd. 32, 88-109.
 • Ekmekçi, Ö. (1986). Significance of word order in the acquisition of Turkish. In Studies in Turkish Linguistics, D. Slobin and K. Zimmer (eds), 265-272. Amsterdam: John Benjamins.
 • Erguvanlı, E. (1984). The Function of Word Order in Turkish Grammar. California: University of California Press.
 • Göksel, A. and Özsoy, A. S. (2000). Is there a focus position in Turkish?, In Studies on Turkish and Turkic Languages; Proceedings of the Ninth International Conference on Turkish Linguistics, A. Göksel and C. Kerslake (eds), 219-228. Wiesbaden: Harrassowitz.

At the Syntax-Pragmatics Interface: Acquisition of Turkish Word Order by Turkish-English, Turkish-German and Turkish-Russian Bilingual Children

Yıl 2021, Cilt 32, Sayı 3, 71 - 87, 31.12.2021
https://doi.org/10.18492/dad.764149

Öz

The aim of this study is to investigate how syntactic and pragmatic features of Turkish word order are acquired by Turkish-English, Turkish-German and Turkish-Russian bilingual children. The data were collected from Turkish monolingual and bilingual children who were born in England, Germany and Russia and acquired Turkish as their heritage language. The findings of the study reveal that the Turkish monolingual children adopt the use of SOV order as canonical, but they also show sensitivity to the pragmatics of Turkish and use other orders from an early age. Turkish-German, Turkish-English and Turkish-Russian simultaneous bilingual children, on the other hand, showed different patterns of word order acquisition than their Turkish monolingual counterparts. 

Kaynakça

 • Altan, A. 2006. Acquisition of word order in Turkish. In Proceedings of 20th National Conference on Turkish Linguistics, Y. Çotuksöken and N. Yalçın (eds), 51-61. İstanbul: Maltepe University.
 • Comrie, B. (Ed.). (2009). The world's major languages. Routledge.
 • De Cat, C. (2009). Experimental evidence for preschoolers’ mastery of “topic”. Language Acquisition 16(4): 224-239.
 • Dixon, L. Q. (2011). The role of home and school factors in predicting English vocabulary among bilingual kindergarten children in Singapore. Applied Psycholinguistics, 32(1), 141-168.
 • Dmitrievna Kallestinova, E. (2007). Aspects of word order in Russian. Unpublished PhD dissertation, The University of Iowa.
 • Dyakonova, M. (2004). Information structure development: Evidence from the acquisition of word order in Russian and English. Nordlyd. 32, 88-109.
 • Ekmekçi, Ö. (1986). Significance of word order in the acquisition of Turkish. In Studies in Turkish Linguistics, D. Slobin and K. Zimmer (eds), 265-272. Amsterdam: John Benjamins.
 • Erguvanlı, E. (1984). The Function of Word Order in Turkish Grammar. California: University of California Press.
 • Göksel, A. and Özsoy, A. S. (2000). Is there a focus position in Turkish?, In Studies on Turkish and Turkic Languages; Proceedings of the Ninth International Conference on Turkish Linguistics, A. Göksel and C. Kerslake (eds), 219-228. Wiesbaden: Harrassowitz.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Çiğdem SAĞIN ŞİMŞEK> (Sorumlu Yazar)
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Elena ANTONOVA ÜNLÜ>
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
Türkiye

Destekleyen Kurum Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Proje Numarası GAP-503-2018-3017
Teşekkür Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü'ne bu çalışmanın gerçekleştirilmesi için verilen destek için teşekkür ederiz.
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 32, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Sağın Şimşek, Ç. & Antonova Ünlü, E. (2021). At the Syntax-Pragmatics Interface: Acquisition of Turkish Word Order by Turkish-English, Turkish-German and Turkish-Russian Bilingual Children . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , Tek dilli ve iki dilli topluluklarda Türkçenin edinimi: Hatice Sofu Armağanı (Konuk Editörler: Feyza Altınkamış - Aslı Altan) , 71-87 . DOI: 10.18492/dad.764149