Özel Sayı

Cilt: 32 Sayı: 3 - Tek dilli ve iki dilli topluluklarda Türkçenin edinimi: Hatice Sofu Armağanı (Konuk Editörler: Feyza Altınkamış - Aslı Altan), 31.12.2021

Yıl: 2021
Doç. Dr. Aslı ALTAN Bir kuruma bağlı değildir
Dilbilim, Dilsel Yapılar (Fonoloji, Morfoloji ve Sözdizimi dahil), Türk Dili ve Edebiyatı, Eğitim, Yetişkin Eğitimi, Psikodilbilim (Konuşma Üretimi ve Anlama dahil)

Dilbilim Araştırmaları Dergisi'nin temel hedefi, Türkiye’deki dilbilim çalışmalarının gelişimine destek olmak ve çağdaş dilbilim ilkeleri doğrultusunda nitelikli dilbilim çalışmalarını özendirmektir. Dergi, dilbilimcilerin dikkatini çekecek ve geniş bir okur kitlesini ilgilendirecek çeşitli güncel konuların tanıtımını ve bu konularda bir tartışma ortamı yaratmayı da amaçlamaktadır.


Bu hedefler doğrultusunda, dergiye öncelikli olarak Türkçe ve diğer Türk dilleriyle ilgili olan, karşılaştırmalı, tanımlamalı, kuramsal ve uygulamalı, Türkçe ya da İngilizce olarak kaleme alınmış araştırma yazıları gönderilebilir. Dergi aynı zamanda dil çeşitliliği ve belli bir dile özgü nitelikleri aktarmak için bir platform olmayı amaçlamaktadır. Avrasya ve dünyadaki tehlike altındaki dillerle ilgili çalışmalara yer vermeyi hedefler ve ampirik, veriye dayalı araştırmalara olduğu kadar belli bir disiplinin sınırlarını aşan çalışmalara da açıktır. Dergiye gönderilen yazılarda aranan temel özellik, bilim geleneklerine uygunluk ve özgünlüktür. Yayımlanacak yazılarda belirli bir dilbilim alanına ya da kuramına bağlı olma koşulu aranmamaktadır.

Dilbilim Araştırmaları Dergisi, özgün araştırma makaleleri yanında, özellikle Türkçe, diğer Türk dilleri ya da Avrasya'daki tehlike altındaki dillerle ilgili yayımlanmış bir kitabın içeriğini yapıcı eleştirel bakış açısıyla tanıtan kitap tanıtımları da yayımlamaktadır. 


Dilbilim Araştırmaları Dergisi ara sıra özel sayılar yayınlamaktadır.  Dergi editörleri bu amaçla araştırmacıları konuk editörlüğe davet edebilir. Derginin kapsamına giren konuları içeren bir sayının editörlüğünü yapmak isteyen akademisyenler de dergi editörlerinden birine başvurabilir. Özel sayılarda yayınlanacak makaleler diğer sayılardaki gibi hakem değerlendirmesine tâbidir.


Değerli yazarlar,

Çalışmalarınızı Dilbilim Araştırmaları Dergisi'ne gönderirken lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

* Dilbilim Araştırmaları Dergisi'ne değerlendirilmek üzere gönderilebilecek çalışmalar araştırma makaleleri ve kitap incelemeleridir. Dilbilim Araştırmaları Dergisi seyrek olarak yenilikçi ve güncel araştırmaların tanıtımı üzerine yapılan çalışmalara da yer vermektedir.

* Dilbilim Araştırmaları Dergisi'ne gönderilecek ortak yazarlı çalışmalarda tüm yazarların onayı alınmalıdır. Yazar adları, makale gönderildiğinde editörlerin bilgisi dahilinde olmalıdır.

* Dilbilim Araştırmaları Dergisi'ne değerlendirilmek amacıyla gönderilen makalenin baskı öncesi sürümünde yazar kimliğini belli eden bilgiler verilmemeli; yazı başlığı altında bulunan yazar adı, bağlı olunan kurum adı, adresi ve e-posta adresi bölümleri boş bırakılmalıdır. Bu bilgiler hakem değerlendirmesinden geçip kabul alan makalelerin revizyon aşamasında istenecektir.

* Yazar adları, çalışma değerlendirme için hakemlere gönderilmeden önce Dilbilim Araştırmaları Dergisi tarafından anonim kalacak şekilde güvence altına alınmıştır. Yazar adları Dergipark platformuna çalışmanın yüklenmesinden sonra değiştirilemez.

* Anonimliği en üst düzeyde tutmak için yazar(lar)ın gönderdikleri belgelerden adlarını kaldırmaları istenmektedir. Belge üzerindeki adları kaldırmak için yazınızı göndermeden önce şu bağlantıda belirtilen aşamaları lütfen uygulayın.

* Araştırma makaleleri kaynakça, dipnotlar ve ekler dahil olmak üzere 9000 sözcüklük sınırı aşmamalıdır.

* Kitap incelemeleri kaynakça, dipnotlar ve ekler dahil olmak üzere 4000 sözcükten fazla olmamalıdır.

* Yazar kimliğini açığa çıkaran teşekkür veya referanslar varsa, bu bölümler çalışma yayına kabul edildikten sonra makaleye eklenmelidir.

* Makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanına yer verilmelidir.

* Yazarların, makalelerini göndermeden önce, çalışmalarında yer alan biçimsözdizimsel anahtar (İng. gloss) biçimlendirmelerini şu bağlantıda yer alan kurallara göre düzenlemesi önerilmektedir.

* Yazarların, makalelerini göndermeden önce, ORCID ID almaları önerilmektedir. Hakem değerlendirmelerinden sonra kabul edilen yayımcı sürümünde ise bu numarayı köprü (hyperlink) olarak Yazar Adı'ndan hemen sonra eklemeleri önerilmektedir. ORCID ID'nin nasıl alınacağı hakkında bilgi almak için https://orcid.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.


DAD şablonunu içeren Word dosyasını şu linkten indirebirisiniz: DAD Word şablonu

Son güncelleme: 18 Ocak 2021


Yazı Başlığı*


Yazar Adı


Bağlı olunan kurum adı ve adresi


e-posta adresi


­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Öz

Lütfen özet metninizin 150 sözcüğü aşmamasına özen gösteriniz. Özet metniniz yazınızı kaleme aldığınız dilde olmalıdır (İngilizce ya da Türkçe). Dilbilim Araştırmaları Dergisi’nde (DAD) yayınlanan çalışmaların daha çok okuyucuya ulaşabilmesi açısından her yazının diğer dildeki özeti ve anahtar sözcükleri de yayınlanmaktadır. Bu nedenle, özetiniz ve belirlemiş olduğunuz anahtar sözcüklerin diğer dildeki çevirisini ayrı bir Word dosyasında göndermeniz gerekmektedir.

Anahtar sözcükler: sözcük1, sözcük2, sözcük3, sözcük4, sözcük5


 


1    Giriş[1]


Bu belge, DAD’de yayınlanmasını istediğiniz çalışmanızın biçimsel olarak nasıl düzenlenmesi gerektiğini açıklamaktadır. Yazınızı DAD’de basıma hazırlarken gerek duyacağınız, biçimsel düzenlemeyle ilgili pek çok konu burada ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Lütfen bu belgeyi dikkatle okuyarak yazınızı buradaki yönergelere göre düzenleyiniz.


Bu belge, DAD’de kullanılan biçimsel ölçütlere göre düzenlenmiş bir şablon niteliğindedir. Bu nedenle, yazınızı biçimlendirmeyi kolaylaştırmak amacıyla doğrudan bu şablonu da kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, belgenin tamamını incelemeyi ihmal etmeyiniz.


Eğer kelime işlemci olarak Microsoft Word’ün 2003 ya da daha yeni bir sürümünü kullanıyorsanız, DAD biçemini uygulamayı kolaylaştırmak için hazırlamış olduğumuz, temel metinsel düzenlemelerin çoğunu içeren hızlı stilleri kullanabilirsiniz. Bu stilleri kullanabilmek için şu adımları izleyiniz:


a)      Bu belge söz konusu hızlı stil kümesini içermektedir. Belgeyi Microsoft Word programında açtıktan sonra “Giriş” sekmesi altındaki “Stiller” bölümünde bulunan “Stilleri Değiştir/ Stil Kümesi/ Hızlı Stil Kümesi Olarak Kaydet” seçeneğini kullanarak bu belgenin stil kümesini istediğiniz bir adla kaydedin (Dilerseniz stil kümesinin “DAD” olan orijinal adını koruyabilirsiniz).


b)      Yazınızı içeren Word dosyasını açın ya da yeni bir Word belgesi oluşturun.


c)      “Giriş” sekmesinde sondan bir önceki kısımda yer alan “Stiller” bölümündeki “Stilleri Değiştir/ Stil Kümesi” seçenekleri ile ulaşacağınız açılan listeden (a) adımında kaydettiğiniz stil kümesini bularak üzerine tıklayın. Böylece “Stiller” bölümündeki küçük stil kutucukları seçmiş olduğunuz stil kümesini içerecek biçimde güncellenmiş olacaktır.


d)      Belgenizi aşağıda verilen (bölüm 2) sayfa yapısı ayarlarına göre biçimlendirip normal olarak yazmaya başlayın. Biçimlendirmek istediğiniz metin bölümünü/satırı seçerek “Stiller” sekmesinde göreceğiniz hızlı stillerden o an kullanmak istediğiniz stile tıklayın; böylece seçili metin biçimlendirilmiş olacaktır. Örneğin yazar adını gerekli şekilde biçimlendirmek için önce ilgili metni seçip ardından stil kümesindeki “Yazar Adı (DAD)” adlı stili tıklayın.


 


DAD hızlı stil kümesinde şu stiller yer almaktadır (alfabetik olarak):


 


Alt-bölüm Başlığı (DAD):              Bölüm başlığının (yani 1. düzey başlığın) hemen arkasından gelen bir 2. düzey bölüm başlığı oluşturur (1.1, 1.2 vb. gibi).


Alt-bölüm Başlığı 2 (DAD):           “Alt-bölüm Başlığı (DAD)” stili ile aynı işi yapar, ancak bu kez bir paragraf metninin arkasından gelen bir 2. düzey bölüm başlığı oluşturur.


Anahtar sözcükler (DAD):              Anahtar sözcüklerin biçimlendirilmesini sağlar.


Bölüm Başlığı (DAD):                    1. düzey bölüm başlığı oluşturur.


Dipnot Metni (DAD):                      Dipnot metninin biçimlendirilmesini sağlar.


e-posta (DAD):                                Yazar adının altındaki e-posta bilgisinin biçimlendirilmesini sağlar.


Kaynak (DAD):                               “Kaynaklar” bölümünün biçimlendirilmesini sağlar.


Kurum (DAD):                                 Yazar adının altındaki kurum bilgisinin biçimlendirilmesini sağlar.


Metin Gövdesi – Girinti (DAD)     Metin gövdesinde soldan 0,5. cm. girinti verilmesini gerektiren paragrafların biçimlendirilmesini sağlar.


Metin Gövdesi (DAD)                     Metin gövdesinde soldan girinti gerektirmeyen paragrafların biçimlendirilmesini sağlar.


Özet Metni (DAD)                           Özet metninin biçimlendirilmesini sağlar.


Üst Bilgi – Yazar Adı (DAD)         Üst bilgide yazar adının düzenlenmesini sağlar.


Yazar Adı (DAD)                             Yazının girişinde yer alan yazar adı bölümünün biçimlendirilmesini sağlar.


Yazı Başlığı (DAD)                         Yazının başlığının biçimlendirilmesini sağlar.


2    Sayfa Yapısı


Yazınızı DAD biçemine hazırlamaya, sayfa boyutlarını ayarlayarak başlayınız. Bunun için “A4 kağıt” (genişlik 21 cm, yükseklik 29,7 cm) seçeneğini seçmeli, kenar boşluklarını da (“dikey” yönlendirme olacak biçimde) üst ve alttan 5,85 cm, sol ve sağdan da 4,85 cm olacak biçimde ayarlamalısınız. Başlıklar da dahil olmak üzere tüm metinde Times New Roman yazı karakteri kullanılmalı, paragraf hizalaması iki yana yaslanmış olarak ayarlanmalıdır.    


3    Yazı Bölümlerine Genel Bakış


Yazıda alt bölümler varsa bunları tanıtıcı bir giriş yapılması gerekmektedir. Aşağıda, DAD’ye gönderilecek yazıların bölümleriyle ilgili ayarlar anlatılmaktadır.


 


3.1    Başlangıç Bölümü


Başlangıç bölümünde sırasıyla yazının başlığı, yazarın adı, bağlı bulunduğu kurum ve adresi, e-posta adresi ve yazının özeti yer almaktadır. Bu bilgiler biçimsel olarak aşağıdaki gibi düzenlenmelidir.


 


Yazı Başlığı:       12 punto, kalın, ortalanmış


                              Önceki satır: 0 nk; Sonraki satır: 24 nk


                              Satır aralığı: Tam, 15 nk


 


Yazar Adı:           11 punto, normal, ortalanmış


                              Önceki satır: 0 nk; Sonraki satır: 6 nk


                              Satır aralığı: Tam, 13 nk


→     Birden fazla yazarlı yazılarda, yazar adları virgülle ayrılmalıdır.


Kurum adı ve adresi:


                              10 punto, yatık, ortalanmış


                              Önceki satır: 0 nk; Sonraki satır: 12 nk


                              Satır aralığı: Tam, 12 nk


→  Bir kuruma bağlı olmayan yazarlar için bu başlık kullanılmaz.


→  Birden fazla yazarlı yazılarda kurum adları ve adresleri yazar adlarıyla aynı sırada ve virgül(ler)le ayrılarak yazılmalıdır.


 


E-posta adresi:    8,5 punto, yatık, ortalanmış


                              Önceki satır: 0 nk; Sonraki satır: 36 nk


                              Satır aralığı: Tam, 12 nk


 


Öz:                       Girinti: sol: 0,66 cm; sağ: 0,66 cm.


                              İlk satır (boş satır):


                                      Önceki satır: 0 nk; Sonraki satır: 0 nk


                                      Satır aralığı: Tam, 5 nk; üst kenarlık seçilmeli


                              Başlık (“Özet”):         


                                       9 punto, kalın, iki yana yaslı


                                       Önceki satır: 0 nk; Sonraki satır: 4 nk


                                       Satır aralığı: Tam, 13 nk


                              Metin:


                                      9 punto, normal, iki yana yaslı


                                      Önceki satır: 0 nk; Sonraki satır: 0 nk.


                                      Satır aralığı: Tam, 11 nk


                              Anahtar sözcükler:


                                      9 punto, başlık yatık, sözcükler normal, iki yana yaslı


                                      Önceki satır: 4 nk; Sonraki satır: 0 nk


                                      Satır aralığı: Tam, 11 nk


                              Son satır (boş satır):


                                      Önceki satır: 0 nk; Sonraki satır: 0 nk


                                      Satır aralığı: Tam, 5 nk; alt kenarlık seçilmeli


→  Lütfen özet metninizin 150 sözcüğü geçmemesine özen gösteriniz.


3.2   Metin Gövdesi


DAD’de yayınlanacak tüm metinlerin numaralandırılmış bölümlere ayrılması gerekmektedir  (bölüm numaraları 1’den başlamalıdır). Metniniz “Giriş” bölümüyle başlamalı, “Sonuç” bölümüyle bitmeli ve en sonda “Kaynaklar” (“Kaynakça” değil) bölümünü içermelidir. Bunların dışında, doğal olarak, metninizi gerek gördüğünüz biçimde bölümlemekte özgürsünüz. Metnin biçimsel yapısı aşağıdaki gibi olmalıdır:


 


Yazı metni:         10 punto, normal, iki yana yaslı


                              Önceki satır: 0 nk; Sonraki satır: 0 nk


                              Satır aralığı: Tam, 12 nk


 


Metninizde birbirini izleyen paragraflar arasında boşluk olmamalı, bir paragrafı izleyen diğer bir paragrafın ilk satırının soldan girintisi için “Paragraf” ayarlarından 0,5 cm. boşluk değeri verilmelidir. Bunun dışındaki tüm paragrafların ilk satırları 0 cm.’den başlamalıdır. Örnek, tablo ve şekillerden önce gelen ya da bunları izleyen paragraflarla bunlar arasında bir boş satır bulunmalıdır (Dikkat: Bölüm başlığı, örnek, tablo ve şekillerden sonra gelen paragrafların sol girintisi 0 cm. olmalıdır).


3.3   Kaynaklar


Kaynaklar APA formatına göre yazılmalıdır. APA formatı ve bu formatta kaynakların yazımıyla ilgili genel bilgi almak için http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx adresindeki kısa eğitim videosunu izleyebilir ya da https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ adresindeki bilgilendirici sayfaları inceleyebilirsiniz. (Metin-içi gönderimlerin de bu kaynaklarda anlatıldığı gibi APA formatına uygun olarak yapılması gerekmektedir.)


 


Kaynaklar bölümü numaralandırılmamalı ve biçimsel olarak aşağıda gösterildiği gibi düzenlenmelidir.


 


Kaynaklar:                Başlık (“Kaynaklar”):


                                      10 punto, kalın, iki yana yaslı


                                      Önceki satır: 18 nk; Sonraki satır: 6 nk


                                      Satır aralığı: Tam, 12 nk


                              Kaynak metni:


                                      9 punto, iki yana yaslı


                                      Önceki satır: 0 nk; Sonraki satır: 0 nk


                                      Satır aralığı: Tam, 11 nk


                                      Girinti: Asılı, 0,5 cm.


 


 


 


 


3.4   Dipnotlar


DAD biçeminde sonnotlar bulunmamakta, yalnızca dipnotlar kullanılmaktadır. Dipnotlar yalnızca çok gerekli olduğu durumlarda kullanılmalı, çok fazla sayıda dipnot kullanmaktan olabildiğince kaçınılmalıdır. Dipnotlar olabildiğince kısa tutulmalı ve kaynakları listelemek amacıyla kullanılmamalıdır. Dipnotların biçimsel yapısı şöyle olmalıdır:


 


Dipnot:                9 punto, normal, iki yana yaslı


                              Önceki satır: 0 nk; Sonraki satır: 4 nk


                              Satır aralığı: Tam, 11 nk


→  Dipnot numarasıyla dipnot metni arasında, sekmeyle 0,5 cm. boşluk verilmelidir.


 


Eğer varsa, yazınızın teşekkür bölümünü de yazı başlığına ekleyeceğiniz “ * ” dipnotuyla vermeniz gerekmektedir.


4    Bölüm Başlıklarının Biçimi


DAD biçeminde bölüm başlıkları üç düzey içermektedir. Metnin temel bölümlerini içeren birinci düzey başlıklarda başlığın ilk sözcüğü metnin sol sınırına göre (başlık numarasına göre değil) 0,5 cm.den başlayacak biçimde sekme ile başlık numarasından ayrılmalıdır (Lütfen sekme yerine boşluk kullanmayınız). Bu bölümün başlığında olduğu gibi, bu düzeydeki başlıklarda tüm sözcüklerin baş harfleri büyük, diğerleri küçük olmalı ve başlık numarası ile sözcüklerin tamamı kalın karakterle yazılmalıdır. Başlık düzeylerinin hiçbirinde başlık numarasının son rakamından sonra “.” (nokta) konmamalıdır.


İkinci ve üçüncü düzey başlıklarda başlığın ilk sözcüğü sekme ile belirlenmiş olarak (metnin sol sınırına göre) ikinci düzeyde 0,75 cm, üçüncü düzeyde ise 1 cm.den başlamalıdır. Bu iki düzeydeki başlıklar yatık karakterle yazılmalıdır. İkinci düzeydeki başlıklarda da yine tüm sözcüklerin baş harfleri büyük olmalı, ancak üçüncü düzey başlıklarda yalnızca ilk sözcüğün baş harfi büyük olmalıdır.


Her üç düzeyde de, eğer başlıkta varsa “ : ” işaretinden sonraki ilk sözcüğün baş harfi büyük olmalıdır. Bu işaretten sonraki diğer sözcüklerin baş harfleri başlığın düzeyinin gerektirdiği biçime uygun olmalıdır.


Eğer metniniz 2.1.1.1 ve 2.1.1.1.1 gibi üçüncü düzeyden daha alt-düzeylerde başlıklar içeriyorsa, bunların hepsi üçüncü düzey başlıklar gibi biçimlendirilmelidir (başlık numarasının son rakamıyla başlığın ilk sözcüğü arasında 0,5 cm. boşluk bırakılmalıdır). Ancak, metninizde çok gerekli olmadıkça üçüncü düzeyden daha alt-düzeylerde başlıkları yoğun olarak kullanmaktan kaçınmanızı rica ediyoruz.


Başlıkların paragraf ayarları aşağıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.


 


1. düzey:              10 punto, kalın, iki yana yaslı


                              Önceki satır: 18 nk; Sonraki satır: 6 nk


                              Başlık metninin satır başına uzaklığı (sekmeyle): 0,5 cm.


                              Girinti: Asılı, 0,5 cm.


                              Satır aralığı: Tam, 12 nk


 


2. ve 3. düzey:    10 punto, yatık, iki yana yaslı


                              Başlık metninin satır başına uzaklığı (sekmeyle):


                                      2. düzey: 0,75 cm.; Girinti: Asılı, 0,75 cm.


                                      3. düzey: 1 cm.; Girinti: Asılı, 1 cm.


                              Satır aralığı: Tam, 12 punto


                              Sonraki satır: 6 nk.


        


→  2. ve 3. düzey başlıklardan önce bir paragraf varsa, başlık satırının paragraf ayarlarında, önceki satır 18 nk olarak ayarlanmalıdır. Bu tür başlıklar bir üst düzeydeki bir başlığı doğrudan izliyorsa bu ayar 0 cm. olmalıdır.


 


İkinci ve üçüncü düzey başlıkların örnekleri:


4.1   İkinci Düzey Başlık Örneği


4.1.1   Üçüncü düzey başlık örneği


5    Yazım İlkeleri


Bu bölüm, çeşitli yazım ilkelerinden bahsetmektedir.


 


5.1   Dil Kullanımı


DAD başlangıcından bugüne Türkçe kullanımı ve özellikle de dilbilim terimlerinin Türkçeleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına büyük bir titizlikle yaklaşmış ve bu konuda önemli bir misyon edinmiştir. Bu yayın politikası doğrultusunda, DAD’de yayınlanmasını istediğiniz yazılarınızda dil kullanımı ve metinleştirme konularına titizlikle yaklaşmanızı rica ediyoruz. Özellikle, Türkçe karşılığı yaygın bir biçimde kullanılan dilbilim terimlerini kullanmaya özen göstermeniz gerekmektedir. Örneğin, gramer, kelime, cümle, sentaks, fonoloji, isim gurubu vb. gibi terimlerin yerine, dilbilim alanyazınında kullanımı oturmuş olan dilbilgisi, sözcük, tümce, sözdizim, sesbilim, adöbeği terimlerini kullanmaya özen göstermelisiniz.


 Ayrıca, çalışmanın ilgili olduğu alanda kullanımı yaygın olmayan, görece daha yeni olan ve/veya Türkçe karşılığı ilk kez önerilen terimler metinde ilk geçtikleri yerde yatık harflerle dizilmeli ve parantez içinde İngilizce karşılıkları verilmelidir (ör. evre (phase), artık taşıma (remnant movement) vb. gibi). Bu terimlere eklenecek ekler ise normal yazım kurallarına uygun olarak eklenmeli, kesme işareti vb. ile ayrılmamalıdır (ör. evrenin (phase), evrede (phase) vb. gibi).


5.2   Kalın ve Yatık Karakterlerin Kullanımı


Kalın karakterler yalnızca (ayrıntıları yukarıda açıklanan) başlıklarda kullanılmalı, metin içinde, tablo, şekil ya da örneklerde kesinlikle kullanılmamalıdır. Yatık karakterlerin kullanım yerleri ise şöyledir:


 


-        Metin içindeki örnekler (ör. “(…) Aşağıdaki örnekte geçen evin kapısı öbeği, …”).


-        Terimlerin metin içindeki ilk kullanımı (5.1’deki açıklamalara bakınız).


-        Metin içinde geçen kitap adları.


-        Vurgulanmak istenen sözcük ve anlatımlar (yalnızca çok gerekli olduğunda).


-        Örnek numarasıyla verilmiş genelleme, kural, ilke ve benzerlerinin başlıkları (bkz. 5.3)


5.3   Örnekler


Tüm örnekler ardışık olarak numaralandırılmalı, ancak otomatik numaralandırma yapılmamalıdır. Örneklerin biçimsel olarak şöyle yapılandırılması gerekmektedir:


 


Örnekler:             (1), (2), (3), … vb. gibi ardışık numaralama yapılmalıdır.


                              Önceki ve sonraki paragraf ve örnek arası: 1 satır


                              Sol girinti: 0 cm.; iki yana yaslı


                              Soldan ilk sekme: 0,75. cm (örnek metni başlangıcı)


                              Soldan ikinci sekme: 1,25 cm. (“a, b, c, …” numaralandırmasından sonra örnek metni başlangıcı)


                              Önceki satır: 0 nk; Sonraki satır: 0 nk


                              Satır aralığı: Tam, 12 nk


 


→  Birden fazla örneğin ardı ardına geldiği durumlarda örnekler arasında boş satır bırakılmamalıdır.


→  Örnek metnin dilinden farklı bir dildeyse, örneğin hemen altındaki satırda sözlük (gloss) ve onun altındaki satırda da örneğin metin dilindeki çevirisi verilmelidir (İngilizce örneklerde metin dili Türkçeyse yalnızca örnek çevirisini vermek yeterlidir).


Ör:


(1)    örnek metni


(2)    a.   örnek metni


         b.   örnek metni


         c.   örnek metni


5.4   Tablo ve Şekiller


Metinde geçen tüm tablo ve şekiller kendi aralarında numaralandırılmalı ve paragrafa ortalanmalıdır. Tablo ve şekiller önceki ve sonraki paragraflardan bir satır boşluk bırakılarak ayrılmalıdır. Tablolar aşağıda örneklendiği biçimde APA formatı kullanılarak biçimlendirilmelidir:


 


            Tablo 1. Tablo başlığı


Sütun Başlığı

Sütun Başlığı

Sütun Başlığı

Sütun Başlığı

Sütun Başlığı

metin/sayısal değer

metin/sayısal değer

metin/sayısal değer

metin/sayısal değer

metin/sayısal değer

metin/ sayısal değer

metin/ sayısal değer

metin/ sayısal değer

metin/ sayısal değer

metin/ sayısal değer


6    Yazıların DAD’ye Gönderilmesi ve Değerlendirme Süreci


DAD’ye gönderilen her yazı öncelikle yayın ilkelerine uygunluğu açısından yayın kurulu tarafından kontrol edilmekte, uygun bulunan yazılar alanında uzman iki ayrı hakemin değerlendirmesine sunulmaktadır. Tüm değerlendirme işlemi gizlilik ilkelerine uygun olarak yapılmaktadır. Bu nedenle, yazınızı gönderirken yazı başlığının altındaki yazar adı, kurum adı ve e-posta adresi bölümlerini boş bırakmalı, ayrıca yazınızda kimliğinizi açığa çıkarabilecek her türlü anlatımdan kaçınmalısınız. Benzer şekilde, hakemlerin kimliği de gizli tutulmakta, diğer hakemler ve yazarlar tarafından kesinlikle bilinmemektedir.


Tüm gönderiler http://dad.boun.edu.tr adresine on-line olarak yapılmalıdır. Yazıların değerlendirme süreci yaklaşık iki ay olmakla birlikte, bu süre hakemlerin yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Bir yazının hakemler tarafından yeniden gözden geçirilip düzeltilmesi istenirse ilgili yazı yazarı tarafından düzeltildikten sonra düzeltmeyi isteyen hakemin/hakemlerin yeniden ve son kez değerlendirmesine sunulmaktadır. Dolayısıyla, bir yazının hakemlik sürecinin tamamlanması çoğu durumda en az 2 ay ile yazarın düzeltilmiş metni gönderme süresine bağlı olarak 6-8 ay arasında değişmektedir. Tüm hakemlik süreci bitip yayınlanması kabul edilen yazılar sonraki ilk sayıda basılmak üzere yayına hazırlanmaktadır.


  

*     Eğer varsa, çalışmanızla ilgili teşekkür bölümünü buraya yazınız. Böyle bir bölüm eklemek istemiyorsanız, başlıktaki * işaretini silmeniz yeterlidir. Bu işlem bu notu da otomatik olarak kaldıracaktır.

[1] "Dergi anasayfasında bulunan, "Yayın etiği ve Kullanım" beyanı okunmalıdır". http://dad.boun.edu.tr/page/3029


Dilbilim Araştırmaları Dergisi Etik İlkeler ve Yayın Politikasına erişim için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.