BibTex RIS Kaynak Göster

Sözeylemler Bağlamında Türkçe'de Kibarlık İmleri

Yıl 1997, Dilbilim Araştırmaları 1997, 133 - 141, 01.01.1997

Öz

Bu çalışmada Türklerin konumlan kendilerine eşit olmayan muhataplarıyla konuşurken yaptıkları düzeltme ve aynı fikirde olmadıklarını belirtme gibi tehdit/ mahcup edici (face-threatening) iletişiminde sözcüklerinin etkisini yumuşatmak için kullanmayı tercih ettikleri kibarlık imleri incelenmektedir. Edimbilimdc merkezi bir kavram ve edimsel edincinin (pragmatic competence) temel bir bölümü olan kibarlık üzerine kuramlar, insanların sosyokültürel olarak uygun iletişim stratejileri kullanarak sosyal ilişkileri nasıl kurduklarını, sürdürdüklerini ya da desteklediklerini açıklamaya çalışır. Kibarlık üzerine yapılan çalışmalar, kibarlığın iletişimdeki işlevlerinin, dilsel imlerinin araştırılmasını ve bu kavramın evrenselliğinin sınanmasını içerir. Karşılıklı iletişim içindeki insanların bir diğerinin 'itibar gereksiniminin' (face), yani olumlu bir benlik-imgesi (self-image) yansıtma gereksinimlerine ve başkaları tarafından onaylanma arzularına nasıl uyduklarını açıklamak için değişik kibarlık kuramları öne sürülmüştür. Lakoff (1977) ve sonra Leech (1983) Grice'ın maksimlerine benzer bir dizi kibarlık maksimi önermişlerdir;
(Lakoff un 'Dayatma/uzak dur' ya da Leech'in 'Diğer kişiye maliyeti enaza indir. Diğer kişi için kan ençoklaştır' (bkz. Fasold 1990:159).

Yıl 1997, Dilbilim Araştırmaları 1997, 133 - 141, 01.01.1997

Öz

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Seran Doğançay Aktuna

Sibel Kamışlı

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1997
Yayımlandığı Sayı Yıl 1997Dilbilim Araştırmaları 1997

Kaynak Göster

APA Doğançay Aktuna, S., & Kamışlı, S. (1997). Sözeylemler Bağlamında Türkçe’de Kibarlık İmleri. Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 8, 133-141.