Baş Editör

Prof.Dr. Deniz ZEYREK BOZŞAHİN

Turkey
dezeyrek@metu.edu.tr
Konular: Dil Bilim
Kurum: ORTA DOGU TEKNIK UNIV

Editörler

Prof.Dr. Deniz ZEYREK BOZŞAHİN

Turkey
dezeyrek@metu.edu.tr
Konular: Dil Bilim
Kurum: ORTA DOGU TEKNIK UNIV

Prof.Dr. Selçuk İŞSEVER

Turkey
selcuk.issever@gmail.com
Konular: Dil Bilim
Kurum: ANKARA UNIV

Doç.Dr. Balkız ÖZTÜRK

Turkey
balkiz.ozturk@boun.edu.tr
Konular: Dil Bilim
Kurum: Boğaziçi University

Prof.Dr. Mustafa AKSAN

Turkey
maksan@mersin.edu.tr
Konular: Dil Bilim
Kurum: Mersin University

Prof.Dr. Ümit Deniz TURAN

Turkey
udturan@anadolu.edu.tr
Konular: Dil Bilim
Kurum: Anadolu Üniversitesi

Yardımcı Editörler

Yrd.Doç.Dr. Özgün KOŞANER

France
ozgun.kosaner@deu.edu.tr
Konular: Dil Bilim
Kurum: Université Aix-Marseille

Dr. Murat ÖZGEN

United States
murattozgen@gmail.com
Konular: Dil Bilim
Kurum: University of Massachusetts

Arş.Gör. Umut DEMİRHAN

Turkey
umutufuk@gmail.com
Konular: Dil Bilim
Kurum: Mersin University

Kopya Editörleri

Dr. Murat ÖZGEN

United States
murattozgen@gmail.com
Konular: Dil Bilim
Kurum: University of Massachusetts

Yrd.Doç.Dr. Özgün KOŞANER

France
ozgun.kosaner@deu.edu.tr
Konular: Dil Bilim
Kurum: Université Aix-Marseille

Arş.Gör. Umut DEMİRHAN

Turkey
umutufuk@gmail.com
Konular: Dil Bilim
Kurum: Mersin University
Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi

DAD'nin basılı kopyalarına bu adresten ulaşılabilmektedir.