Amaç ve Kapsam

Dilbilim Araştırmaları Dergisi'nin temel hedefi, Türkiye’deki dilbilim çalışmalarının gelişimine destek olmak ve çağdaş dilbilim ilkeleri doğrultusunda nitelikli dilbilim çalışmalarını özendirmektir. Dergi, dilbilimcilerin dikkatini çekecek ve geniş bir okur kitlesini ilgilendirecek çeşitli güncel konuların tanıtımını ve bu konularda bir tartışma ortamı yaratmayı da amaçlamaktadır.


Bu hedefler doğrultusunda, dergiye öncelikli olarak Türkçe ve diğer Türk dilleriyle ilgili olan, karşılaştırmalı, tanımlamalı, kuramsal ve uygulamalı, Türkçe ya da İngilizce olarak kaleme alınmış araştırma yazıları gönderilebilir. Dergi aynı zamanda dil çeşitliliği ve belli bir dile özgü nitelikleri aktarmak için bir platform olmayı amaçlamaktadır. Avrasya ve dünyadaki tehlike altındaki dillerle ilgili çalışmalara yer vermeyi hedefler ve ampirik, veriye dayalı araştırmalara olduğu kadar belli bir disiplinin sınırlarını aşan çalışmalara da açıktır. Dergiye gönderilen yazılarda aranan temel özellik, bilim geleneklerine uygunluk ve özgünlüktür. Yayımlanacak yazılarda belirli bir dilbilim alanına ya da kuramına bağlı olma koşulu aranmamaktadır.

Dilbilim Araştırmaları Dergisi, özgün araştırma makaleleri yanında, özellikle Türkçe, diğer Türk dilleri ya da Avrasya'daki tehlike altındaki dillerle ilgili yayımlanmış bir kitabın içeriğini yapıcı eleştirel bakış açısıyla tanıtan kitap tanıtımları da yayımlamaktadır. 


Dilbilim Araştırmaları Dergisi ara sıra özel sayılar yayınlamaktadır.  Dergi editörleri bu amaçla araştırmacıları konuk editörlüğe davet edebilir. Derginin kapsamına giren konuları içeren bir sayının editörlüğünü yapmak isteyen akademisyenler de dergi editörlerinden birine başvurabilir. Özel sayılarda yayınlanacak makaleler diğer sayılardaki gibi hakem değerlendirmesine tâbidir.