Amaç ve Kapsam

Dilbilim Araştırmaları Dergisi; akademik değere sahip, kaliteli çalışmalarla alana katkılar sunmayı, geniş bir okur kitlesini ilgilendirecek güncel konuların tanıtımını yapmayı, bu konularda bir tartışma ortamı yaratma amacı çerçevesinde Türkiye’deki dilbilim çalışmalarının gelişimine destek olmayı ve çağdaş dilbilim ilkeleri doğrultusunda nitelikli dilbilim çalışmalarını özendirmeyi hedeflemektedir.

Bu hedefler doğrultusunda dergide,
• Dilbilimin tüm alanları ile ilgili,
• Dilbilim merkezli disiplinlerarası ve çokdisiplinli,
• Öncelikli olarak Türkçe ve diğer Türk dilleriyle ilgili olan; karşılaştırmalı, betimlemeli, kuramsal ve uygulamalı Türkçe ya da İngilizce olarak kaleme alınmış,
• Nitelikli dilbilimin gelişimini amaçlayan,
• Bilimin geleneklerine uygun ve özgün, araştırma makaleleri, yenilikçi ve güncel araştırmaların tanıtımını içeren derleme makaleler ve eleştirel kitap tanıtımları yayımlanır.

Ayrıca;
• Dilbilim alanı dışındaki çalışmalar dergiye kabul edilmez.
• Dilbilim Araştırmaları Dergisi özel sayılar da yayımlamaktadır. Bu bağlamda Dergi Yayın Kurulu araştırmacıları konuk editörlüğe davet edebilir. Özel sayılarda yayımlanacak makaleler de diğer sayılarda olduğu gibi hakem değerlendirmesinden geçmektedir. Aynı zamanda dergi kapsamında yer alan konular ile ilgili bir sayının editörlüğünü yapmak isteyen bilim insanları da Dergi Yayın Kuruluna başvurabilir.
• Dergiye gönderilen bütün makaleler çift kör hakemlik yöntemi doğrultusunda değerlendirme sürecinden geçmektedir.
• Dergimize gönderilen makalelerin, daha önce yayımlanmamış veya başka bir yere yayımlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışmalar olması gerekmektedir. Dilbilim Araştırmaları Dergisi makale gönderim kurallarına ve dergi kapsamına uygun bulunan yazılar bilimsel değerlendirme için alanında uzman en az iki hakeme gönderilir. Yayın Kurulu üyeleri her bir makaleyi hakem değerlendirmesi öncesinde ya da hakem değerlendirmesi sonrasında hakemlerin yorumlarını dikkate alarak uygunluk açısından değerlendirir. Gönderilen tüm yazılar için karar Yayın Kurulundadır. Dilbilim Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu, Committee on Publication Ethics (COPE) ölçütlerine uymayı taahhüt etmektedir.


Son güncelleme: 25 Temmuz 2023

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık