Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Beyanı

Dilbilim Araştırmaları Dergisi/Journal of Linguistics Research[1]

Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Beyanı

 

Dergi Hakkında

 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi (DAD) / Journal of Linguistics Research (JLR) hakemli bir dergidir. Derginin temel amacı bilimsel kalitenin yükseltilmesini teşvik ederek Türkiye'de genel dilbiliminde araştırma geliştirme çalışmalarını desteklemektir.

 • DAD’ye gönderilecek yazılarda belirli bir kuramsal yönelim beklenmemekte ve gönderilecek yazılar dilbilimin belirli bir alanı ile sınırlı tutulmamaktadır.

 

Yazarlar ve Yazarların Sorumlulukları

 • Yazarlar, özgün (daha önce yayımlanmamış) çalışmalarını dergiye göndermek ve dergi web sayfasında verilen yazım yönergelerini takip etmekle yükümlüdür.

 • Yazarlar, daha önce yayınlanmış veya başka bir platformda hakem süreci başlamış çalışmalarını göndermemelidir.

 • Çok yazarlı yayınlarda tüm yazarlar çalışmaya eşit katkı yaparlar.

 • Yazarlar, makalelerindeki fikirlerin şekillendirilmesinde etkili ya da bilgilendirici her türlü kaynağa gönderme verir.

 • Yazarlar, herhangi bir makale ya da burs değerlendirme sürecinde hakem olarak aşina oldukları bilgileri izinsiz kullanmazlar.

 • Yazarlar, kişisel iletişimden elde edilen bilgileri, çalışma içerisinde anmak isterlerse, anılacak kişilerden gerekli izinleri almış olmalılardır, aksi durumda bu bilgilere çalışma içerisinde yer verilmemelidir.

 • Çalışma bir kurum ya da kuruluş tarafından bir proje kapsamında destekleniyorsa, tüm mali destekler destek numaralarıyla birlikte yazılmalıdır.

 

İnsan Denekler

 • Çalışma insan denek kullanmayı gerektiriyorsa, yazarlar kurumsal etik kurul onayı almakla yükümlüdürler.

 • Yazarlar, insan deneklerden gerekli izinlerin alındığını ve katılımcıların haklarının gözetildiğini açıklayan açık bir bildirim sunmalıdır.

 

Hakemlik Süreci

 • DAD’ye gönderilen her çalışma, çift-kör hakemlik (İng. double-blind peer-review) sürecine ve nesnel değerlendirmeye dayalı editör kararına bağlıdır.

 • DAD’ye gönderilen her çalışma, dergi yayın politikasına uygunluk açısından editör tarafından değerlendirilir ve konusunda uzman iki hakeme gönderilir.

 • Editörler, yazarlar ile çıkar çatışması olmayan hakemleri, çalışmayı değerlendirmek üzere atamakla sorumludur.

 • Dergiye gönderilen çalışmaların yazar-hakem ve hakem-yazar süreçlerinde gizlilik esastır.

 • Yazarlar, hakemlerin geri bildirimleri doğrultusunda gecikmelere imkân vermeyecek biçimde ve hakem ya da editörlerle işbirliği içerisinde istenen güncellemeleri yapmak ve numaralanmış bir biçimde raporlandırmakla yükümlüdür.

 

Yayın Etiği

 • Editörler, derginin bilimsel kalitesini arttırmak ve yazarları bilimsel kalitesi yüksek araştırma üretmek için desteklemekle sorumludur. Hiçbir koşulda, intihal ya da bilimsel kötüye kullanımına izin verilmemektedir.

 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen çalışmalar iThenticate aracı kullanılarak bilimsel çalıntı konusunda kontrol edilirler. Editörler iddia edilen veya kanıtlanmış bilimsel kötü kullanımdan haberdar olurlarsa makaleyi geri çekebilirler.

 • Editörler, gerekli durumlarda gönderilen çalışmayı düzeltme, geri çekme veya çalışma hakkında özür yayınlamayı kabul ederler.

 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 2015 yılından itibaren Açık Erişim Modeli'ni kullanmaktadır. Dergide yayınlanması kabul edilen çalışmalar, derginin web sitesinden açık erişim ile erişilebilir kılınmıştır.

 • Dergi web sayfasında yayınlanacak ve basılacak çalışmalar için herhangi bir ücret veya masraf talep edilmemektedir.

 

Telif Hakkı ve Erişim

 • Yazarlar, yayınlanmış makalelerin telif haklarını DAD yayıncısına devrettiğini kabul eder. 

 • Makalede yer alması gereken resim, şekil vb. anlatımı destekleyici materyal için gerekli kişi ya da kurumlardan izin alınması yazarın sorumluluğundadır.

 

Yayın planı

Dilbilim Araştırmaları Dergisi, Bahar ve Sonbahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır.


[1]                  Bu beyan, Elsevier Journals web sayfasında yer alan yayın etiği ve kötüye kullanım beyanı temel alınarak hazırlanmıştır.

 

88x31.png

Bu eser

Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslarası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


Son Güncelleme Zamanı: 24.06.2023 13:50:36