Dilbilim Araştırmaları 1994, 1/1/94

Year: 1994

Research Articles

Research Article

1. Cumhuriyet, Dil Devrimi ve Ötesi

 

5. Şiir ve Dil

Research Article

6. Metindilbilim Açısından Şiir

Research Article

7. Ama Bağlacına Edimbilimsel bir Bakış

Translation

11. Biçembilim ve Yazın Çevirisi

Research Article

13. Kadın Ve Erkeklerin Küfür Kullanımı Üzerine

Other

15. Dil Öğretimi Terimleri Önçalışması

Research Article

16. "Sesbilim" ve "Sesbilgisi" Terimleri Üzerine

Bibliography

17. Sözlük Kaynakçası

Sözdizim Özel Bölümü

Research Article

1. Türkçede Ortaç Yapısı

Research Article

2. Yantümcelerde Tamlayan Ekinin İşlevi Üzerine

Research Article

6. Yantümcelerde Çekim Ekleri

Translation

9. Yönetme ve Bağlama Kuramı