PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Anlam Karşıtlığı ve Eşdeğerlilik: Almanca’daki ‘aufgeben’ Sözcüğü Üzerine Bir Çalışma

Yıl 2009, Cilt 20, Sayı 2, 17 - 35, 11.07.2016

Öz

Son yıllarda oldukça ilgi toplayan anlam karşıtlığı olgusu çoğu zaman mikro düzeyde anlam zıtlığı diye de betimlenmektedir. Zıt anlam ilişkilerinin ele alındığı kapsam dışı ve zıt anlam ilişkileri ile ilgili kuramlar genişletilecek olursa beş çeşit anlam karşıtlığı ortaya çıkar. Bunlar uyuşmazlıksal anlam karşıtlığı, zıt anlam karşıtlığı, tümleyici anlam karşıtlığı, ters anlam karşıtlığı ve tersine dönüşebilen anlam karşıtlığıdır. Bu makalede, Almanca’da aufgeben sözcüğünün yapısal tanıtımı verilmekte ve olası eşdeğerlilik sorunları ele alınmaktadır. Ayrıca, aufgeben biriminin içerdiği anlam kapsamını açımlamak amacıyla, bir anlamsal çözümleme üretilmeye çalışılmıştır.

Makale aynı zamanda aufgeben sözcüğünün İngilizce’de simgelendiği kavramlarda sapmalar gösterebileceğini ortaya koyuyor. Bu sapmalar, tam örtüşen ya da tam örtüşmeyen anlamsal eşdeğerlikten, eşdeğersizliğe varan farklı derecelerde geçişlerin oluştuğu bir kuşak şeklinde gözlemlenebilir.

Contronymy and Equivalence: a Case Study on German ‘aufgeben’ (upgive)

Yıl 2009, Cilt 20, Sayı 2, 17 - 35, 11.07.2016

Öz

Contronymy, a phenomenon which has received much attention in recent years, is often described as sense opposition at the micro-level. By extending current theories on paradigmatic sense relations of exclusion and opposition, five different types of contronymy can be distinguished namely contronymy of incompatibility, of antonymy, of complementarity, of conversivity and of reversivity. This article provides a structural description of the German polysemous lexeme aufgeben and deals with potential equivalency problems. In order to demonstrate the semantic scope which the lexeme aufgeben covers, an attempt to produce a semantic analysis has been made. 

The article also demonstrates that the senses of aufgeben vary in the extent to which they represent the same concepts in English. These variations can be seen as forming a continuum in terms of the different degrees of equivalence, ranging from exact equivalence in meaning through inexact equivalence to non-equivalence.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Burcu İlkay KARAMAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 11 Temmuz 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 20, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Karaman, B. İ. (2016). Anlam Karşıtlığı ve Eşdeğerlilik: Almanca’daki ‘aufgeben’ Sözcüğü Üzerine Bir Çalışma . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 20 (2) , 17-35 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/24372/258333