Derleme
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Göstergebilim, Söylem Çözümlemesi ve Anlatı İncelemesi

Yıl 1991, Cilt 2, Sayı , 105 - 112, 01.02.1991

Öz

Anlatılar, örneğin söylenler, masallar, öyküler, hem söylem çözümlemesinin hem de göstergebilimin ilgisini çeken söylem türleridir. Gerek göstergebilim, gerekse söylem çözümlemesi anlatılan dikkatle incelenmiş, ve bu metin türünün çeşitli yönlerini açığa çıkarmaya çalışmıştır. Bu yazıda amaç, yapılan çalışmaların bir özet değerlendirmesini yapmak, ve bu iki değişik alanın anlatılann anlaşılmasına yaptığı katkılan karşılaştırarak açığa çıkarmaktır. Ancak şu noktanın gözden kaçınlmaması gerekiyor: Göstergebilim, bir yazın ürünü olan anlatı türünü incelemiş, söylem çözümlemesi ise, özellikle sözlü anlatıların incelenmesine ağırlık vermiştir. Bir başka deyişle, göstergebilim, yukarda sıralanan iyi tasarlanmış söylem türlerini incelerken, söylem çözümlemesi daha çok tasarlanmamış, doğaçtan ve sözlü anlatılar üzerinde durmuştur

Kaynakça

  • Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ankara, TDK, 1979, s.l 1-13.

Yıl 1991, Cilt 2, Sayı , 105 - 112, 01.02.1991

Öz

Kaynakça

  • Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ankara, TDK, 1979, s.l 1-13.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Deniz ZEYREK Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 1991
Yayınlandığı Sayı Yıl 1991, Cilt 2, Sayı

Kaynak Göster

APA Zeyrek, D. (1991). Göstergebilim, Söylem Çözümlemesi ve Anlatı İncelemesi . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 2 , 105-112 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/29237/313016