Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Eylemlerle Anlatılar

Yıl 1993, Cilt 4, Sayı , 119 - 129, 01.01.1993

Öz

 Anlatı söylemini çözümlerken gelişim çizgisini aktaran tümceleri incelemek bize anlatı hakkında bir çok şey söyler. Tümcelerin yapı taşlarından olan eylemleri de dikkatle incelemek gerekir. Bu çalışmamızda, yaygın bir anlatı türü olan masallar ele alınacak, ve eylemlerin masal gelişim çizgisine katkıları araştırılacaktır. Burada varacağımız sonuçlar, diğer anlatı türlerinin anlaşılmasına da katkıda bulunur düşüncesindeyiz.

Çalışmanın veri tabanını, Boratav (1969), Günay (1975), ve Korkmaz ( 1963)'de bulunan 15 civarında Türk masalı oluşturmaktadır. Bu masalların söylemi çeşitli açılardan incelenmiş, ve eylemlerin masala önemli katkılarda bulunduğu gözlenmiştir. Bu çalışmada Boratav (1969)'da bulunan, daha önce incelemediğimiz bir masal incelenerek eylemlerin anlatıdaki işlevi araştırılacaktır.


 

Kaynakça

  • Dowty, David (1979). Word Meaning and Montegue Grammar. Dordrecht: Reidel.

Yıl 1993, Cilt 4, Sayı , 119 - 129, 01.01.1993

Öz

Kaynakça

  • Dowty, David (1979). Word Meaning and Montegue Grammar. Dordrecht: Reidel.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Deniz ZEYREK Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1993
Yayınlandığı Sayı Yıl 1993, Cilt 4, Sayı

Kaynak Göster

APA Zeyrek, D. (1993). Eylemlerle Anlatılar . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 4 , 119-129 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/4537/289855