Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Erayoloji

Yıl 1993, Cilt 4, Sayı , 147 - 159, 01.01.1993

Öz

 Dil dizgesinin her katmanında belirli sayılarda dil birimleri bulunur. Buna karşın, bu dil birimlerinin sözcük ve tümce yaratma olasılığı oldukça çoktur. Ses dizgesinde, örneğin, belirli sayıdaki sesler yan yana gelerek binlerce, milyonlarca sözcük yaratabilir. Her dilin kendine özgü sözcük yaratma yöntemleri o dilin dilbilgisinde kural olarak irdelenir.Kurallar da belirli sayılardadır. Sözcükler birbiri ardına sıralanırken sözcük öbeklerini, sözcük öbekleri de belirli sayılarda kurallara dayalı olarak,sonunda tümcecikleri ve tümceleri oluştururlar.Dilbilgisi kuralları yalnızca diliçi etkileşimler sonucunda değil, insanbilim, toplumbilim, ruhbilim, eğitim ve kültür gibi dildışı etkileşimler sonucunda biçimlenir.İşte bundan dolayı dilin yaratma gücü yalnızca diliçi özelliklere bağlı olmayıp yukarıda değinilen dildışı etkiler sonunda değer kazanır.

 

Kaynakça

  • Haynes, John. (1989). Introducing Stylistics. Unvvin Hyman. London. England.

Yıl 1993, Cilt 4, Sayı , 147 - 159, 01.01.1993

Öz

Kaynakça

  • Haynes, John. (1989). Introducing Stylistics. Unvvin Hyman. London. England.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ünsal ÖZÜNLÜ Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1993
Yayınlandığı Sayı Yıl 1993, Cilt 4, Sayı

Kaynak Göster

APA Özünlü, Ü. (1993). Erayoloji . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 4 , 147-159 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/4537/289858