Dilbilim Araştırmaları Dergisi 1991, 2/1/91

Year: 1991

Research Articles

Research Article

1. Türkçede Kelime Vurgusu Kuralları

Research Article

2. Türkçenin Söyleyiş Sözlüğü

Research Article

5. Deyimleşme ve Türkçede Deyimleşme Dereceleri

Research Article

6. Türk Kadınına Verilen Adlar

Review

8. Sözel Bellek ve Hatırlama

Review

14. Metin Kavramı ve Tanımları

Research Article

16. Oyun Çözümlemesi: Bir Uygulama

Bibliography

21. Dil Üzerine Yayınlar ve İncelemeler

Book Reviews

Book Review

22. Değerlilik Sözlüğü: Almanca-Türkçe