Dilbilim Araştırmaları 1998, 1/1/98

Year: 1998

Research Articles

Research Article

1. 'İşlevsel Dilbilgisi' nedir?

Research Article

3. Türkçede Söylem Belirleyicileri

Research Article

9. Soru Tümcelerinin Edinimi

Review

10. Uygulamalı Dilbilim

Research Article

12. Türkçede Neden Gösteren İlgeç Yantümceleri

Book Reviews