dad.boun.edu.tr

DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 1990 yılından bu yana düzenli olarak yayınlanan akademik bir dergidir.

Derginin temel hedefi, Türkiye’deki dilbilim çalışmalarının gelişimine destek olmak ve çağdaş dilbilim ilkeleri doğrultusunda nitelikli dilbilim çalışmalarını özendirmektir. Dergi, dilbilimcilerin dikkatini çekecek ve geniş bir okur kitlesini ilgilendirecek çeşitli güncel konuların tanıtımını ve bu konularda bir tartışma ortamı yaratmayı da amaçlamaktadır.

(Daha fazlası için Amaç ve Kapsam'a gidiniz.) 

DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ hakemli bir yayındır.

Dilbilim Araştırmaları Dergisi,

  • TR Dizin TÜBİTAK Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı,
  • Linguistic Bibliography Online (Brill Bibliographies), 
  • MLA International Bibliography,
  • Ulrich's (UlrichsWeb Global Serials Directory),
  • EBSCO Research Collections,
  • BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

tarafından taranmaktadır.
Son Sayı
Cilt 28 - Sayı 2 - Ara 2017